Nyheter

Svenska MSP tror på växande intäkter inom IT-säkerhet – men var tredje medarbetare är stressad

Barracuda Networks visar i en ny internationell rapport hur Managed Service Providers (MSP) i Sverige och andra länder anpassar sin tjänsteportfölj för att möta kundernas förändrade säkerhetsutmaningar. Samtidigt förväntar sig svenska MSP en intäktsökning med över trettio procent – trots den globala ekonomin och hård konkurrens. Utvecklingen drivs bland annat av det ökade distans- och hybridarbetet och den ständigt växande attackytan. Men samtidigt ökar stressen hos medarbetarna.

I rapporten säger 31 procent av medverkande MSP i Sverige att de ser betydande affärsmöjligheter i molnbaserade applikationer och 40 procent i molnbaserad infrastruktur. Inom nätverkssäkerhet ser 37 procent betydande affärsmöjligheter och för Security Operations Center (SOC) är motsvarande siffra 43 procent. Totalt förväntar sig svenska MSP 31 procents intäktstillväxt under 2023. Det är strax under det globala genomsnittet på 33 procent.

– MSP-området är en väldigt viktig komponent i cybersäkerhetslandskapet. Som MSP har man en stor inverkan på utvecklingen och möjligheterna att möta snabbt föränderliga IT-säkerhetshot. Den här rapporten visar på en gynnsam tillväxt men också på de behov och utmaningar som MSP behöver hantera när de konkurrerar om talanger och marknadsandelar. Mer än var tredje MSP-medarbetare upplever en hög stress på jobbet. I längden är det inte hållbart och vi behöver arbeta tillsammans för att den andelen ska minska, kommenterar Peter Graymon, ansvarig för Barracuda Networks i Norden.

Undersökningen är genomförd av Vanson Bourne, ett oberoende företag specialiserat på marknadsundersökningar. Studien bygger på svar från totalt 500 beslutsfattare och medarbetare från MSP i Nordamerika, EMEA och ANZ-regionerna med mellan 5 och 350 anställda.

Hela rapporten går att ladda ner:

här»