Nyheter

Konkurrensverket godtar frivilligt åtagande från Finnair

Finnair har frivilligt åtagit sig att inte längre begränsa hur onlineresebyråer marknadsför rabatterade priser på företagets flygbiljetter. Det innebär att de konkurrensproblem som flygbolagets beteende befaras ha lett till nu åtgärdas. Konkurrensverket godtar därför Finnairs åtagande och avslutar utredningen.

Konkurrensverket har utrett om flygbolaget Finnair sedan i oktober 2019 har begränsat konkurrensen på den svenska marknaden för försäljning av flygbiljetter. Utredningen visar att Finnairs krav på hur onlineresebyråerna ska marknadsföra sina priser kan ge upphov till konkurrensproblem på marknaden.

– Att Finnair nu åtar sig att ändra sitt beteende innebär att det framöver kommer finnas större utrymme för priskonkurrens. Det gynnar såväl onlineresebyråer som konsumenter, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten. 

Enligt ett klagomål som kom in till Konkurrensverket 2020 förhindrade Finnair onlineresebyråer att fritt marknadsföra erbjudanden om rabatter på företagets flygbiljetter till kunder som söker resor på internet, vanligen via prisjämförelsesajter. De onlineresebyråer som inte anpassade sig efter Finnairs krav fick sina rättigheter att sälja företagets biljetter indragna.

Konkurrensverket har gjort bedömningen att onlineresebyråer inte är agenter i konkurrensrättslig mening, vilket innebär att de är oberoende ekonomiska aktörer som får styra sin egen prissättning.

Finnair har nu frivilligt åtagit sig att ändra sitt beteende och inte längre begränsa hur onlineresebyråer marknadsför rabatter på flygbolagets priser. Den befarade begränsning av konkurrensen som Konkurrensverket har utrett, det vill säga att Finnair begränsar onlineresebyråers möjlighet att marknadsföra och sätta egna försäljningspriser, kommer därmed att upphöra.

Det åtagande som Finnair nu gör gäller i fem år. Beslutet är förenat med vite.

Foto: AI Leino