Nyheter

Einride börjar rulla i Norge

Einride, fraktteknikföretaget som levererar digital, elektrisk och autonom transport, börjar nu rulla i Norge, världsledaren inom elektrisk transport. Expansionen sker samtidigt som att Norge satt ambitiösa hållbarhetsmål för tunga transporter, som siktar på att alla nya tunga fordon i landet ska vara utsläppsfria senast år 2040.

Trots att Norge ligger i framkant i övergången till elektrisk transport och har flest elfordon per capita i världen, står tunga fordon fortfarande för nästan 9 procent av landets totala koldioxidutsläpp, motsvarande 4,4 miljoner ton koldioxid per år.

– Med tanke på Norges framstående arbete med elektrifiering av personbilar, är det bara logiskt att landet också tar en ledande roll i elektrifieringen av tunga transporter. Genom att erbjuda vår helhetslösning av produkter och tjänster och etablera den nödvändiga infrastrukturen för att säkerställa pålitlig och intelligent transport i hela Skandinavien, kan vi hjälpa Norge att behålla sin ledande position inom elektrifiering, säger Robert Falck, VD och grundare av Einride.

PostNord och Einride expanderar samarbete till Norge

Den första kommersiella partnern i Norge är Skandinaviens ledande posttjänst PostNord. Partnerskapet expanderar i och med det till sin andra marknad efter att Einride har elektrifierat PostNords flottor i Sverige sedan 2022. Lastbilsflottan drivs av mobilitetsplattformen Einride Saga, och partnerskapet väntas elektrifiera över 1 500 km varje dag, vilket motsvarar en koldioxidbesparing på 2 100 ton koldioxidutsläpp över tre år.

– För PostNord innebär samarbetet att vi kommer att etablera gröna korridorer mellan några av våra största terminaler. Genom att använda Einrides lösning kan vi transportera en betydande del av vårt gods med klimatsmarta fordon, vilket resulterar i en betydande CO2-besparing. Detta innebär att PostNord närmar sig målet att vara fossilfritt senast år 2030, säger May-Kristin Willoch, biträdande direktör för hållbarhet på PostNord Norge.

Expansion av elektriskt transportnät mellan Norge och kontinenten

Einrides expansion i Norge kommer att utöka transportnätverket Nordic Link Grid, som först presenterades 2022 och kommer att koppla samman strategiska platser i Oslo-regionen. Nätverket förenklar planering och minimerar ineffektiva processer, med smarta överlämningar så att transporter inte behöver försenas på grund av till exempel batteriladdning eller förarbyte. Nordic Link kommer att expandera söderut för att koppla samman Norge, Sverige och slutligen Danmark längs E6-motorvägen för att möjliggöra elektrisk, digital och autonom gränsöverskridande transport i hela Skandinavien. Målet är att etablera en anslutning mellan Nordic Link och kontinenten innan 2025. Einride kommer även att etablera Einride Stations, laddinfrastruktur för fordonsflottan längs nätverket i Norge. Baserat på insikter från Einrides digitala plattform kommer utvecklingen av laddningsinfrastruktur att byggas vid viktiga punkter över hela Norge för att säkerställa effektiv skalning av lastbilsflottan.

Leder gränsöverskridande autonom och elektrisk transport

Einride är den ledande autonoma partnern i MODI-projektet, ett initiativ som syftar till att stödja implementeringen av tunga autonoma transporter genom standardisering, reglering och infrastruktur. MODI delfinansierat av EU, koordineras av ITS Norway och sträcker sig över en 42-månadersperiod. Inom ramen för projektet ska Einrides autonoma fordon för första gången korsa landsgränser på en sträcka längs E6:an mellan Göteborg och Oslo, med planerad start 2025.

Norge är Einrides åttonde marknad. Bolaget arbetar sedan tidigare med branschgiganter som PepsiCo, Lidl, Electrolux och AB InBev runt om i Europa och USA. Sedan övergången till elektriska vägtransporter har Einrides partners på ett kostnadseffektivt sätt lyckats minska sina transportutsläpp med upp till 95 procent. I maj tillkännagav Einride ett samförståndsavtal med Ministeriet för Energi och Infrastruktur i Förenade Arabemiraten. Avtalet syftar till att etablera transportnätverket Falcon Rise Grid som omfattar 2 000 elektriska lastbilar, 200 autonoma lastbilar och åtta laddstationer med över 500 laddpunkter. 

Om Einride

Einride är ett teknikföretag som bygger transportindustrins framtid. Bolaget grundades 2016 och blev först i världen att köra en elektrisk och autonom lastbil på allmän väg i Sverige 2019. År 2022 blev Einride det första bolaget att få godkännande för att köra autonomt på allmän väg i USA. Genom sin fraktmobilitetsplattform Einride Saga, elektriska och autonoma lastbilsflottor, och laddinfrastruktur, gör Einride det möjligt för företag att implementera hållbar och kostnadseffektiv fraktmobilitet.

För mer information:

einride.tech