Nyheter

Svenska Taxiförbundet: ”Olagligt att betala samåkning med skattemedel”

”Svenska Taxiförbundet reagerar på förslagen för att rädda den hårt pressade kollektivtrafiken med mer samåkning. Vad händer vid en olycka?”

Det undrar ordförande Lennart Kalderén i en debattartikel i Dagens Samhälle:

”I en artikel 8 juni skriver Dagens Samhälle om kollektivtrafikbolagens pressade ekonomi. Där refereras till att Region Dalarna ska utreda ett förslag om samåkning betald av skattemedel. Privatpersoner ska få 10 kr/mil för att “plocka upp resenärer”. En liknande ansats finns i Blekinge där länstrafiken avser starta ett pilotprojekt med regionfinansierad samåkning på delar av landsbygden med hjälp av en app och ett nät av virtuella “hållplatser”.”

”Blekinge läns tidning beskriver projektet 10 april som ”Nu kan du tjäna pengar på att skjutsa främlingar.” Detta kan växa till olaga taxitrafik delbetald via skattemedel. Avsikten är vällovlig då man försöker hantera klimatfrågan genom att minska fordonstrafiken. Men samtidigt blottläggs problem för de företagare som lever på att bedriva persontrafik yrkesmässigt enligt fastställda lagar, främst Taxitrafiklagen. De belopp regionföreträdare talar om verkar låga, men den planerade trafiken är – i bästa fall – en “gråzon” lagligt sett, i värsta fall en inkörsport till något som kan växa till olaga taxitrafik.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/olagligt-att-betala-samakning-med-skattemedel/

Foto: Leopictures