Nyheter

Sista steget i arbetet längs Rudbecksgatan: ”Nu kan vi ana slutmålet”

Nu inleds tredje och sista steget i arbetet med att säkra vattenförsörjningen och infrastrukturen längs Rudbecksgatan i Örebro. Måndag 31 juli börjar arbetet mellan Kungsgatan och Fabriksgatan. Det innebär att det sker arbete längs hela Rudbecksgatan, från Engelbrektsgatan till Fabriksgatan.

Redan nu sker förberedelser med omledning och avstängning.

– När arbetet nu inleds längs hela Rudbecksgatan blir framkomligheten begränsad för alla trafikanter. Därför blir det ännu viktigare att planera sin resa och välja en annan väg om man inte har en ärende längs Rudbecksgatan. Vi har en utmanande tid framför oss men vi kan också ana slutmålet. Jag vill rikta ett stort tack till alla som följer våra rekommendationer, säger Philip Kabunga, projektledare för gatuombyggnationen.

På Rudbecksgatan, mellan Kungsgatan och Fabriksgatan, stängs den södra sidan av för trafik. Ett körfält i varje riktning kommer att vara öppet på den norra sidan. Ramperna upp till Våghustorget stängs av från och med lördag 22 juli.

– Strax väster om Kungsgatan och fram till Fabriksgatan ska vi byta vatten- och avloppsledningar och även fastigheters serviser. Det största arbetet görs med schaktfria metoder, som innebär att inte hela ledningen behöver grävas upp. I flera korsningar behöver vi dock göra större schakt för att komma åt ledningarna. Därför är det inte möjligt att svänga in eller ut på Rudbecksgatan från dessa gator, förklarar Joakim Olsson, projektledare för vatten och avlopp.

Våghustorget får nya hållplatser och cykelparkering

Vid Våghustorget anpassas hållplatserna för snabbussar och cykelparkeringen rustas upp och görs mer trafiksäker. Cykelparkeringen vid Våghustorget stängs därför av från och med 22 juli och busshållplatserna stängs av från och med söndag 23 juli. Berörd trafik leds om via alternativa vägar och tillfälliga busshållplatser sätts upp på Änggatan och Trädgårdsgatan.

– Hållplatserna på Våghustorget kommer att få bättre belysning, större väderskydd – så att fler kan stå skyddade i väntan på bussen – och en ny typ av digital informationsskylt, som visar hur många minuter som är kvar tills bussen anländer. Cykelparkeringen får nya cykelställ och det görs också en tydlig gräns mellan parkeringen och cykelbanan för att göra mer trafiksäker, förklarar Philip Kabunga.

Under tiden arbete sker på cykelparkeringen vid Våghustorget kommer det finnas tillfälliga cykelparkeringar på Köpmansgatan, Drottninggatan, Kungsgatan och vid Våghustorget.

– Det finns ett stort behov av fler cykelparkeringar nära uteserveringar och butiker i citykärnan. Därför ställer vi ut tillfälliga cykelparkeringar under tiden vi bygger om vid Våghustorget. Vi uppmanar alla att använda cykelställen för att framkomligheten ska vara så bra som möjligt för alla trafikanter, säger Philip Kabunga.

Arbetet byter sida mellan Kungsgatan och Engelbrektsgatan

På Rudbecksgatan, mellan Rådmansgatan och Trädgårdsgatan, fortsätter arbetet med att byta vatten- och avloppsledningar. Nu flyttas arbetet från den norra till den södra sidan, som stängs av för trafik. Ett körfält i varje riktning kommer att vara öppet på den norra sidan.

– Vi har förnyat stamnätet för dricksvatten och spillvatten mellan Rådmansgatan och fram till korsningen vid Trädgårdsgatan. Vi har också bytt samtliga serviser på den norra sidan. Nu fortsätter arbetet med att byta serviser på den södra sidan, berättar Joakim Olsson.

På Rudbecksgatan, mellan Engelbrektsgatan och Rådmansgatan, fortsätter arbetet med att anpassa gatorna för det nya kollektivtrafiksystemet med snabbussar. Nu flyttas arbetet från den södra till den norra sidan, som stängs av för trafik. Ett körfält i varje riktning kommer att vara öppet på den södra sidan.

– Vi har byggt en ny mittförlagd busshållplats och passage i södergående riktning, anpassad gång-och cykelbanan och bytt belysningsstolpar. Nu ska vi anlägga en ny mittförlagd busshållplats i norrgående riktning, förbättra belysningen och anlägga en ny gångbana med belysning genom Margaretalunden, förklarar Philip Kabunga.

Hela arbetet längs Rudbecksgatan beräknas bli färdig i slutet av 2023.

Bild: Örebro kommun