Nyheter

Behöver du likvidera ditt företag? – Så går det till

Det är både givande och utmanande att driva eget företag och ibland finns situationer då man behöver likvidera av olika skäl, personliga som konkursmässiga. Likvidationsprocessen kan kännas jobbig och tung för oftast är det ju en del av dig själv som du lägger ner.

Då du noga tänkt över det hela så finns det några steg att följa enligt svensk lag och behöver ditt företag likvideras så finns även hjälp och professionellt stöd att få på nätet eller hos en erfaren jurist.

Likvidationens olika steg

Fatta ett likvidationsbeslut

Om du driver bolaget ensam är det ditt beslut men om du har delägare bör ni fatta beslutet tillsammans. Om det finns investerare eller banklån involverade så måste du också överväga hur de kommer att påverkas av likvidationen.

Anmäl beslutet till Bolagsverket

Meddela Bolagsverket om likvidationsbeslutet. Du behöver fylla i en blankett och skicka in den för att registrera företaget som under likvidation. Det innebär att det inte längre är aktivt men att det fortfarande existerar juridiskt.

Välj en likvidator

I samband med att du anmäler likvidationen måste du välja en likvidator. Likvidatorn kommer att vara ansvarig för att upprätta en likvidationsplan, sälja företagets tillgångar och betala utestående skulder. Även att fördela eventuella överskott mellan delägarna.

Inventera och sälja tillgångar

Likvidatorn behöver göra en inventering av företagets tillgångar och räkna ut värdet av dem. Därefter är det bäst att sälja tillgångarna för att generera likvida medel. De kan användas för att betala av företagets skulder och eventuella överskott som skall fördelas bland delägarna.

Betala skulder och fördela överskott

När de likvida medlen är inräknade ska de användas för att betala kvarvarande skulder. Resterande pengar delas ut bland företagets ägare. Det är viktigt att det blir rättvist och juridiskt korrekt för att undvika framtida konflikter och problem.

Avregistrera företaget

Efter att alla tillgångar har sålts och alla eventuella skulder är betalda behöver du avregistrera företaget. Ifall du har e-legitimation kan du göra det via skatteverkets e-tjänst på webbplatsen verksamt.se. Du begär här att få anmäla avregistrering från moms samt att få ditt godkännande för F-skatt avregistrerat.

Vad händer med mina anställda under en likvidation?

När ett företag likvideras upphör det juridiskt att existera. Alla anställningsavtal upphör därför automatiskt. Innan du likviderar företaget är det viktigt att informera dina anställda om dina planer och uppsägningsprocessen. Enligt lagen om anställningsskydd bör du varsla dina anställda om uppsägningen i god tid. Varselperioden varierar beroende på hur länge de anställda har varit anställda.

I Sverige finns det en statlig lönegaranti som fungerar som en ekonomisk säkerhet för anställda i företag som likvideras. Lönegarantin täcker lön och andra ersättningar som företaget inte kan betala på grund av insolvens.