Nyheter

DG Fuels på väg mot det slutliga investeringsbeslutet med HydrogenPro

HydrogenPros samarbetspartner, DG Fuels, meddelade tisdagen den 25 juli att deras projekt för hållbart flygbränsle (SAF) har finansierats till fullo under hela FEL3, med två japanska företag och en hemlig investerare som säkrar finansieringen. HydrogenPro har kontrakterats som leverantör av elektrolysörer för projektet i en potentiell affär på 500 miljoner USD, exklusive livscykeltjänster.

Det lägsta investeringsmålet för att täcka de återstående FEED-studiekostnaderna har nu säkrats, och nästa steg efter slutförandet av FEED-studien är ett slutgiltigt investeringsbeslut, som förväntas fattas i början av 2024. Louisiana-anläggningen förväntas fungera som en plan för flera andra anläggningar som ska byggas över hela Nordamerika. Projektet har redan säkrat hundra procent kapacitet.

Jämfört med konventionella bränslen kan användningen av SAF minska utsläppen med i genomsnitt 80 % och anses vara mer energieffektivt, vilket ger flygbolagen operativa fördelar utöver miljöfördelar.

– SAF kommer att spela en avgörande roll för att minska koldioxidutsläppen från flygindustrin, särskilt som den kan blandas med konventionellt bränsle idag utan att flygbolagen behöver göra betydande investeringar i motorer eller bränsletankar. Vi ser fram emot att leverera den gröna väteteknologin som kommer att driva omvandlingen inom flygsektorn och att fortsätta vårt samarbete med GD Fuels, säger Tarjei Johansen, VD för HydrogenPro.

Foto: LittleVisuals