Nyheter

Mobility Sweden: Svag personbilsmarknad i juli men lastbilar går starkt

Personbilsmarknaden fortsätter att utvecklas svagt visar Mobility Swedens registreringsstatistik. Antalet nyregistrerade personbilar minskade med tre procent i juli jämfört med samma månad i fjol. Årets sju första månader uppvisar en total minskning med 2,5 procent jämfört med 2022. De relativt höga siffrorna, trots lågkonjunkturen, är drivet av kortare leveranstider och stora orderböcker. Nyregistreringarna av både lätta och tunga lastbilar visade på en stark juli månad med 31 respektive 17 procents ökning jämfört med förra året.

Antalet nyregistrerade personbilar har hittills i år minskat med 2,5 procent jämfört med de första sju månaderna förra året. Under juli uppgick minskningen till tre procent jämfört med samma månad i fjol, totalt registrerades 17 300 nya personbilar. Laddbara bilar stod för 60 procent av nyregistreringarna, varav elbilarnas andel uppgick till 37,5 procent. De höga siffrorna hålls uppe av företagsförsäljningen som står för 63 procent av de totala nyregistreringarna och en stor del av de laddbara personbilarna. Däremot har antalet nya ordrar av laddbara bilar tappat fart sedan klimatbonusen togs bort och nyregistreringarna förväntas nu att vika nedåt under hösten.

– Den höga andelen registrerade laddbara personbilar hålls uppe av företagsmarknaden men den privata elbilsmarknaden är fortsatt iskall. Andelen laddbara personbilar väntas avta under hösten i takt med att orderböckerna töms och färre nya ordrar tecknas. Regeringen behöver satsa på kostnadseffektiva styrmedel som åter får fart på omställningen som bidrar till att Sverige når sina klimatmål, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden.  

Nyregistreringarna av både lätta och tunga lastbilar visade däremot på en stark utveckling i juli med en ökning på 31 respektive 17 procent. Detta är resultatet av den förbättrade leveransförmågan där många kunder väntat länge på nya mer bränsleeffektiva fordon. Positivt är den höga andelen eldrivna lätta lastbilar i juli månad som uppgick till 24 procent, 483 fordon. Även bussregistreringarna ökade kraftigt, nära en dubblering jämfört med juli i fjol, men från låga nivåer. Nära 38 procent av nyregistreringarna i juli var en elbuss. Under årets första sju månader har antalet registrerade bussar minskat med ca 22 procent.

– Trots utmaningar med inflation, höga räntor och svagare konjunktur fortsätter tunga och lätta lastbilar att gå starkt. Transportvolymer ligger fortfarande på en relativt hög nivå, samtidigt som åkerierna vill förnya sina fordonsparker. För lastbilar och bussar har elektrifieringen däremot inte kommit lika långt, därför krävs att det fortsatt kostnadseffektiva styrmedel och långsiktiga förutsättningar för branschens omställning. Detta för att påskynda omställningen och stärka Sveriges konkurrenskraft, avslutar Mattias Bergman på Mobility Sweden. 

Foto: Peter H