Nyheter

S-politiker: ”Norrbotniabanan måste ges klartecken”

”Norrbotniabanan kantas av pågående byggproblem och överklaganden som hotar projektet. Det avgörande nu är att regeringen och infrastrukturminister Andreas Carlson agerar skyndsamt.”

Det skriver S-politiker i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”Vi socialdemokrater i Norrbotten kräver att regeringen skyndar på beslutet om laga kraft och byggstartsbeslut för Norrbotniabanans första etapp till Skellefteå samt resterande byggkostnader på fem miljarder. Planeringen för den andra etappen till Luleå har påbörjats av Trafikverket, men medel och målår saknas. Detta trots att EU, i samband med medfinansieringen av järnvägsplanerna, pekat ut att projektet i sin helhet ska stå klart till 2030.”

Läs hela debattartikeln här:

www.svd.se