Nyheter

Sweco byggherrekonsult i Helsingfors Hamns Västprojekt

Sweco har valts ut som byggherrekonsult för två delprojekt av Helsingfors Hamns Västprojekt, det vill säga Hamntunnelprojektet och Västra hamnpiren och fältprojektet. Projektplaneringen finansieras med EU-projektstöd (TWINPORT V).

Uppdraget som Sweco får består av att upprätta projekt- och upphandlingsplaner inklusive tidplanering och budgetering, upprättande av projekterings- och entreprenadupphandlingar, planeringsstyrning samt byggherreuppgifter för entreprenader inklusive projektledning, tidsplan och kostnadsuppföljning samt platsbevakning.  

Helsingfors hamn har lanserat Västprojektet i slutet av 2022, som är en del av det långsiktiga utvecklingsprogrammet för hamnbolaget som ägs av Helsingfors stad. Bakgrunden till programmet är kommunfullmäktiges beslut om omläggning av hamnverksamheten och utgångspunkterna för markanvändningen av hamnområdena i Eteläsatama, Katajanokka och Länsistama. Helsingfors är redan den mest trafikerade passagerarhamnen i Europa. 

Det västra projektet omfattar tre delprojekt:

– Projekt 1 Hamntunnel 

– Projekt 2 Terminal 1 

– Projekt 3 Pir och fältarrangemang. 

Hamntunneln är en underjordisk dubbelriktad gång för tung trafik och personbilstrafik, som leder från Länsistama till Länsiväylä.   

Hamntunneln ökar särskilt levnadskomforten på Jätkäsaari, där Jätkäsaari kaj, som bildar en flaskhals, ofta är överbelastad under sjöfarten. Med utvecklingen av kaj- och åkerområdena utökas Länsisatamas kajområde och kajerna förnyas. Den nya T1 ersätter den nuvarande West Terminal 1, byggd 1930, och den är avsedd att bilda en helhet med tjänster som betjänar invånare och andra operatörer utöver passagerare. 

Reformerna förbereder för tillväxten av Tallinns trafik och i framtiden skulle Tallinns trafik ske helt från Västra hamnen 2028. Hamnarna i Helsingfors och Tallinn och förbindelsen dem emellan är en del av EU:s kärnnät och det strategiskt viktiga Nordsjö-Östersjökorridoren. Tallinns hamnbolag utvecklar sin nuvarande infrastruktur samtidigt som Helsingfors.  

– Ett krävande projekt med planer och byggande av nytt i den färdiga hamnstrukturen kräver de bästa resurserna. Arbetet kräver inte bara noggrann planering inte bara på skrivbordet utan även tillsyn och vägledning på plats, där den normala driften av hamnen samtidigt ska vara framgångsrik. Det är detta vi förlitar oss på när vi väljer de bästa faktorerna, säger Ari Parviainen, chef för Västra projektet i Helsingfors hamn.

– Utvecklingen av fungerande transportförbindelser och en levande huvudstadsregion är en stor möjlighet för oss. Västernprojektet är en mycket intressant och på många sätt också utmanande helhet. I projektet kommer vi att kunna utnyttja Swecos breda erfarenhet av stora och flerdimensionella projekt i en krävande stadsmiljö, säger enhetsdirektör Ville Poijärvi från Swecos division Projektledning och Bygg.

Enligt den idéplan som beställts av undervisnings- och kulturministeriet och Helsingfors stad skulle ett arkitektur- och designmuseum i världsklass i framtiden införas i Eteläsatamaområdet som en del av den bredare övergripande utvecklingen av området för användning av stadens invånare.