Nyheter

Carl-Henric Svanberg avböjer omval

Carl-Henric Svanberg avböjer omval som ordförande för AB Volvos styrelse. Han kvarstår som styrelsens ordförande till årsstämman i mars 2024.

 – Jag har idag informerat AB Volvos valberedning att jag avser att lämna i samband med nästa års årstämma, säger Carl-Henric Svanberg, ordförande för AB Volvos styrelse. I mars 2024 har jag varit ordförande i tolv år. Det har varit ett stort privilegium och jag är stolt över ledningens och alla Volvokoncernens medarbetares insatser.

Carl-Henric Svanberg tillträde som ordförande i AB Volvo i april 2012. Under hans tid som ordförande har Volvokoncernen stärkt sina ledande positioner globalt, avsevärt förbättrat den underliggande lönsamheten och påbörjat resan mot netto-nollutsläpp.

– Min efterträdare har möjligheten att fortsätta driva transformationen mot netto-noll och spela en avgörande roll i övergången, tillsammans med styrelsen, vår koncernchef Martin Lundstedt och hans ledningsgrupp. Tills dess ser jag fram emot att fortsätta tjäna Volvo och våra aktieägare fram till årsstämman 2024, fortsätter Carl-Henric Svanberg.

– Carl-Henric Svanberg har informerat valberedningen att han avser att lämna styrelsen i samband med nästa års stämma, säger Pär Boman, ordförande för AB Volvos valberedning. Hans bidrag genom åren har varit mycket uppskattat, inte bara av aktieägare utan av alla för bolaget relevanta parter. Rekryteringen av hans efterträdare startar omedelbart.”