Nyheter

Owl Labs: ”AI för bättre hybridarbete”

Text: Frank Weishaupt, VD för Owl Labs

Anställda vill inte längre arbeta från kontoret på heltid. I en studie från Owl Labs framkommer det att närmare en tredjedel (30 procent) av anställda i Sverige skulle tacka nej till ett jobberbjudande om den potentiella arbetsgivaren inte skulle tillåta en flexibel arbetsplats. Chefer måste nu omvärdera, och med största sannolikhet uppgradera gammal hårdvara, för att inte riskera att hamna i bakvattnet.

Eftersom hybridarbete nu är en etablerad arbetsmodell skapar detta nya möjligheter för ledningen och hur de tillgodoser sina hybridanställdas behov.

Det finns bra möjligheter med AI och maskininlärning. Allt fler chefer ser att denna teknik som en bra hjälp att bättre kunna hantera hybridarbetare. AI kan användas för att kraftigt effektivisera arbetsflöden för att skapa en personlig känsla för bättre distansupplevelser.

De stora fördelarna med AI

Med AI kan hybridarbetare automatisera vardagliga uppgifter, effektivisera arbetsflöden och ha mer flexibilitet i var och när de arbetar. Generativ AI främjar bättre informationsdelning, ökar kommunikation och lagarbete, förbättrar produktivitet och effektivitet och underlättar kunskaps- och kompetensutveckling.

Produkter som kan öka medarbetarnas engagemang och produktivitet genom att minska tiden som ägnas åt rutinmässiga administrativa uppgifter är en viktig del med AI. En produkt som hävdar att den kan göra just det är Microsoft 365 Copilot, som utnyttjar kraften i AI för att främja kreativitet, förbättra produktivitet och kompetens.

Copilot kan till exempel ge en uppdatering om produktstrategi genom att använda sig utav dagens möten, e-postmeddelanden och chattrådar för att generera en statusuppdatering. Den kan också sammanfatta långa e-postmeddelanden och utkast till förslag till svar i Outlook, sammanfatta viktiga diskussionspunkter från ett Teams-möte och förvandla dokument till presentationer.

Vi börjar också se allt fler AI-whiteboards, skapade för interaktiva brainstormingsessioner med tanken om förbättrat samarbete mellan distansarbetare och kollegor på kontoret, samtidigt. Att enkelt och tydligt kunna se whiteboardtavlan är nyckeln – dedikerade whiteboardkameror och alternativ för att göra presentatören transparent förbättrar upplevelsen på distans.

Använd AI för en mer mänsklig upplevelse

AI och maskininlärning kan också återskapa den personliga känslan genom att göra det möjligt för distansarbetare att känna sig som om de är i samma rum som sina kollegor. Till exempel kan AI-mjukvara intelligent autofokusera på rumsdeltagare när de pratar och rör sig så att de som arbetar på distans får en mer uppslukande upplevelse.

AI-mjukvara för ögonpositionering har också blivit mer populär på senare tid: Nvidias streamingmjukvara får det att verka som att du har ögonkontakt med kameran, även om du tittar någon annanstans.

Eftersom studier visar att nivån av självmedvetenhet en individ har korrelerar med attityder till virtuella möten, har AI förmågan att förvandla hybridarbetare till videokonferensproffs genom att justera element som belysning och bakgrundsbild, och till och med lindra besvärliga kameravinklar.

Förbättra hybrid-upplevelsen med AI

Enligt Owl Labs rapport State of Hybrid Work 2022 är närmare var femte svensk chef (19%) oroliga för ensamhet när det kommer till distansarbetare. För att förbättra hybridupplevelsen kan distansarbetare engagera sig i peer-to-peer-lärande och mentorskap genom utvalt och delat AI-innehåll och resurser, vilket främjar en känsla av laganda samt uppmuntrar kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Eftersom många företag arbetar utpräglat med hybridarbete är många chefer angelägna om ytterligare utveckling av tekniska erbjudanden för att stödja hybridorganisationen. Därför har de ett ansvar att arbeta tillsammans med sina anställda och IT-chefer för att hitta tekniska lösningar som främjar en uppslukande arbetsmiljö för alla anställda, som också får anställda att känner sig bekväma.

AI kommer att fungera som en katalysator för transformation på arbetsplatsen. samtidigt som det kan generera en autentisk personlig upplevelse, och minskar känslor av ensamhet och isolering.