Nyheter

Ny rapport: Tuffare ekonomi påverkar hur vi reser

Vändningen i samhällsekonomin och den tuffare ekonomiska situationen för många hushåll påverkar hur vi reser. Det visar Västtrafiks årliga attitydundersökning Hållplats 2023. Nästan hälften av de svarande uppger att ökade levnadskostnader och drivmedelspriser gör att de kör mindre bil.

För sjätte året i rad har Västtrafik undersökt hur invånarna i Västsverige ser på sitt resande idag och i framtiden. Över 4 000 västsvenskar har svarat på frågorna. Resultatet visar att den försämrade samhällsekonomin har gjort avtryck. Restid och ekonomi är de viktigaste faktorerna när resenärerna väljer resesätt. Ekonomiska skäl är den vanligaste anledningen till att man ändrar sitt sätt att resa, att man byter beteende.

– Det här visar vilket starkt styrmedel ekonomin är när vi ställer om våra transporter. Beteenden är svåra att förändra men ekonomin spelar en viktig roll, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

Undersökningen visar också att resenärerna tycker att omställningen går för långsamt. Sju av tio vill att samhället investerar mer i kollektivtrafik och nästan hälften tycker att det behövs nya lagar och regler som styr mot hållbart resande.

Tid och pengar avgörande

Att åka mer kollektivtrafik och mindre bil anses enligt undersökningen vara det viktigaste som individen kan göra för att minska CO2-utsläppen. Samtidigt räcker inte miljöargumenten till för att motivera ett förändrat beteende. I stället är det fortsatt vardagsnära frågor som tid och pengar som är avgörande.

– För mig visar svaren att det finns ett starkt stöd för att öka det hållbara resandet men att vi alla behöver en knuff i rätt riktning för att lyckas. Det är en signal till beslutsfattare och alla vi som jobbar med de här frågorna, att kraftsamla för att tillsammans skapa en snabbare omställning, fortsätter Lars Backström.

Undersökningen berör också attityder kring nya delade mobilitetstjänster. Svaren visar att det finns en stark tro på att efterfrågan på dessa kommer att växa i samhället. Tre av tio tror att användandet av samåkning, bildelning, hyrcyklar och elsparkcyklar kommer att öka. Däremot tror färre än en av tio på att de själva kommer att använda delade tjänster mer i framtiden.

– Att dela på fordon, stora som små, sliter mindre på planeten, ger mer plats i städerna och är gynnsamt för plånboken. Det händer mycket spännande saker på marknaden och nu gäller det att ta vara på den positiva rörelsen så att det blir en ännu mer självklar del i vår nya vardag, säger Lars Backström.

Om Hållplats 2023

Hållplats 2023 är Västtrafiks årliga attitydundersökning för att få en bild av vad invånarna i Västra Götalandsregionen tänker kring hållbart resande, nu och i framtiden. Totalt har 4022 personer i åldrarna 16 år och äldre besvarat enkäten. Datainsamlingen genomfördes under perioden 28 mars till 18 april 2023. Rapporten är gjord på uppdrag av Västtrafik och genomfördes av Origo Group.

Insikter från undersökningen presenteras i ett webinar tillsammans med Drive Sweden, den 23 augusti, med en inbjuden panel som tolkar resultatet med fokus på drivkrafter och målkonflikter.

Panel

Klara Bergkvist, Sverigechef på GoMore

Lars Backström, VD på Västtrafik

Maria Wolrath Söderberg, retoriker med fokus på värdekrockar i förhållande till samhällsutmaningar

Läs mer och anmäl dig på:

https://www.drivesweden.net/event/hallplats-2023-reflektioner-och-insikter-att-oka-det-hallbara-resandet