Nyheter

Västerås går i täten

Höjda räntor, minskad köpkraft och avskaffad klimatbonus har gått ut över elbilsförsäljningen i Sverige. Men Mälarenergi och ABB E-mobility fortsätter målmedvetet satsningen på elektromobilitet.

– Det finns ingen annan väg. Elektrifieringen är inte valbar, utan ett måste, säger Misagh Mogadasi, avdelningschef för Energitjänster inom Mälarenergi.

I maj i år utsågs Sveriges bästa mobilitetsstäder av tidningen Dagens Industri, där silvermedaljen gick till Västerås. Hos guldmedaljören Lund finns det 4,4 laddstationer per 1000 invånare mot 1,65 i Västerås.

– Rapporten visade också att i Lund är andelen fossiloberoende bilar 30,9 % medan Västerås ligger på 15,4 %. Så det finns potential för Västerås, både att ligga kvar i toppen och bli ännu bättre. Mälarenergis satsning på omställning och utbyggnad av laddinfrastruktur fortsätter, med målet att göra det ännu enklare för kunderna att färdas hållbart – och det behöver ske i samverkan med kommun, privata markägare och partners, fortsätter Misagh Mogadasi. Tillsammans kan vi göra Västerås till Sveriges bästa elbilsstad.

Det finns ingen annan väg framåt, anser både han och Eva Kvist Östgren från ABB E-mobility, som försett marknaden med smarta och säkra laddlösningar i över tio år.

Inställda på expansion

– Omställningen till fossilfri vägtransport behöver ske i en rasande takt. År 2030 ska Sverige ha reducerat utsläppen från vägtransporter med 70 procent jämfört med 2010, säger Eva Kvist Östgren, chef för ABB E-mobility i Sverige.

Under fredag och lördag i vecka 35 kommer därför Mälarenergi, ABB E-mobility och en rad andra aktörer stå på P-huset Dockan i Västerås för att visa produkter och diskutera elektromobilitet med såväl privatpersoner som företag och bostadsrättsföreningar.

– Vårt mål är att påskynda elektrifieringen av transportsektorn och då behöver vi arbeta för att öka medvetenheten och införandet i alla delar av samhället. Att nå företag och bostadsrättföreningar är en viktig pusselbit, fortsätter Eva Kvist Östgren.

Både Mälarenergi och ABB E-mobility är helt inställda på expansion. I slutet av 2023 kommer Mälarenergi att ha cirka 1000 laddpunkter, både egna och förvaltade. Siktet är inställt på en expansiv utökning med tusentals laddpunkter per år.

– ABB Sverige elektrifierar hela sin fordonsflotta av tjänstebilar och vi ska vara klara under 2024. Vi vill leva som vi lär och vi vet att det är fullt möjligt att ta steget mot 100 procent eldrift fullt ut, avslutar Eva Kvist Östgren.

Foto: Tommy Olsson