Nyheter

Mer än bara containrar på containerfartyg

Även om containerfartyg är optimerade att frakta just containrar så finns det även goda möjligheter att frakta andra typer av gods på fartygen – långt bortom begränsningarna av en containers dimensioner.

Inte minst ombord på de allra största containerfartygen som erbjuder direkttrafik varje vecka mellan Göteborgs hamn och hamnar i Asien och Nordamerika.

– Vi märker att allt fler upptäcker möjligheten. Det är trevligt att se att vi kan utöka vår kundbas och därmed också tillåta dem att dra nytta av vårt linjenätverk och inse att det är fullt möjligt att lasta av och på nästan vad som helst på ett containerfartyg, säger Marco Cicola, ansvarig för breakbulksegmentet på rederiet MSC i Sverige.

Möjligheterna med användning av containerfartyg är många. Beroende på fartygets storlek kan lasten vara upp till 40 meter lång och 12 meter bred. Kranarna på landsidan vid APM Terminals Göteborg kan hantera last upp till 100 ton.

Stora, tunga enheter som till exempel transformatorer, byggmaskiner och stora insatsdelar för stålindustrin är inte bara möjliga, utan också faktiska exempel på enheter som fraktas till och från Göteborgs hamn med containerfartyg.

I Göteborgs hamn, genom de olika terminalerna inom hamnen, finns det gott om möjligheter. Den vanligaste metoden är att rulla enheterna av eller på fartygen vid hamnens RO/RO-terminaler – men det är alltså inte det enda alternativet.

– Det blir allt vanligare att frakta styckegods på containerfartyg, och det är ett bra komplement till containerrederierna. För projektlastkunderna innebär detta att de får tillgång till ett övergripande bredare utbud av alternativ vid hamnen – särskilt när det gäller direktanlöp till Asien och Nordamerika, förklarar Richard Mellgren, Senior Business Development Manager på Göteborgs Hamn AB och fortsätter:

– På grund av de särskilda kraven för projektlaster så överväger vi varje enhet individuellt och skräddarsyr våra lösningar utifrån kundernas unika behov och använder vårt globala linjenätverk för att leverera lasterna vart som helst i världen.

Marco Cicola på MSC Sverige avslutar:

– Nu när kunderna börjat fokusera mer intensivt på hållbarhet blir transportlösningar till havs alltmer intressanta, även för projektlaster. Att flytta transporter från land till havs är ett bra sätt för kunderna att minska sina koldioxidavtryck, och det kan också visa sig kostnadseffektivt. Därför är de alltmer öppna för nya lösningar som gör detta möjligt.

Fakta: Projektlaster/breakbulk med MSC i Göteborgs hamn

Avgångar: 1/v till och från Asien + 1/v till och från Nordamerika + 1/v till och från Antwerpen.
Destinationer i Asien med direkttrafik: Singapore, Shanghai, Dalian, Xingang, Busan och Ningbo. Destinationer i Nordamerika: New York, Philadelphia, Norfolk och Jacksonville.
Andra destinationer: Över hela världen med omlastning i Antwerpen.
Max lastdimensioner: 40 x 12 meter.
Max lastvikt: 100 ton.