Nyheter

Banbrytande samarbete: Unik utbildning i sparsam körning för elbil

Idag offentliggörs ett banbrytande samarbete mellan DRIVE VXO och Miljöfordon Sverige som är två tongivande aktörer inom utbildning, fordon och hållbara transportlösningar. Detta partnerskap syftar till att utveckla och förbättra resor och transporter för företag i Sverige genom att erbjuda skräddarsydd utbildning som främjar sparsam körning och hållbara transporter.

Med den ökande medvetenheten om klimatförändringar och miljöpåverkan är företag alltmer angelägna om att ta ansvar för sina resor och transporter. DRIVE VXO och Miljöfordon Sverige tar nu täten genom att erbjuda ett heltäckande och innovativt verktyg som hjälper företag att effektivisera och hållbarhetsutveckla sina transporter.

Genom detta samarbete blir det möjligt för företag att ta ett steg närmare sina hållbarhetsmål samtidigt som de minskar sin miljöpåverkan.

DRIVE VXO och Miljöfordon Sverige kommer att erbjuda skräddarsydda paket som passar företagens specifika behov och utmaningar.

Här finns mer information om utbildningen

– Vi är mycket glada över att samarbeta med Miljöfordon Sverige för att skapa ett innovativt utbildningsprogram som främjar sparsam körning och hållbar bilism. Genom att kombinera vår expertis inom fordonsutbildning med Miljöfordon Sveriges kunskap om hållbara transportlösningar, är vi övertygade om att vi kan göra verklig skillnad för företag och miljö, säger Karin Bååth, VD på DRIVE VXO.

– Miljöfordon Sverige är stolta över att gå samman med DRIVE VXO för att erbjuda företag i Sverige en unik utbildning i sparsam körning för elbilar. Tillsammans erbjuder vi ökad kunskap och förståelse för den nya tekniken som hjälper organisationer att spara pengar och samtidigt köra elbil på ett säkert och miljömässigt sätt, säger Jonas Lööf, Verksamhetsledare på Miljöfordon Sverige.

DRIVE VXO, en ledande aktör inom fordonsutbildning och trafiksäkerhet, kommer att erbjuda skräddarsydda utbildningar som fokuserar på sparsam körning, energieffektivitet och säkerhet. Dessa utbildningar syftar till att inte bara minska bränsleförbrukningen och utsläppen, utan även förbättra trafiksäkerheten och minska kostnaderna för företagen.

Miljöfordon Sverige, en expertorganisation inom hållbara transportlösningar som tillhandahåller kunskap och rådgivning om hållbara fordonsval, laddinfrastruktur och alternativa drivmedel. Verksamheter som önskar elektrifiera sin fordonspark, effektivisera sin elbilsanvändning eller införa andra miljövänliga transportalternativ kommer att dra nytta av Miljöfordon Sveriges omfattande kunskap och nätverk.

Foto: Karin Bååth

På bilden: Hans Bååth, Drive VXO och Jonas Lööf, Miljöfordon Sverige.