Nyheter

Stockholm Baltic Sea Solutions: Framtidens lösningar för Östersjön

Östersjön, känt både för sin biologiska mångfald och som ett av världens mest förorenade innanhav. Baltic Sea Solutions, ett unikt forum i samband med Östersjödagen, siktar på att förändra detta.

Med visionen att belysa och främja konkreta åtgärder och lösningar för att bevara och revitalisera detta kritiska vattenekosystem. Samtidigt erbjuder havet stora möjligheter till lösningar. Med rätt förvaltning har haven potentialen att hjälpa mänskligheten genom att producera protein och energi.

Evenemanget, understött av betydande aktörer, syftar att skapa en mötesplats för att kunna accelerera innovativa och skalbara lösningar för ett friskt Östersjön.

Med innovativa lösningar kan vi driva nödvändiga förändringar, mobilisera resurser och säkra långsiktigt hållbara initiativ för regionen. Dagen kommer att presentera fyra block som belyser hållbar blå finans, framtidens blå mat och Östersjövänlig livsmedelsproduktion, innovativa vattenreningstekniker och banbrytande startup-tekniker.

Med Klas Eklund, senior ekonom, och Peter Norman, f.d. finansmarknadsminister och ordförande för Havsfonden, som keynote speakers, blir konferensen en plattform för ledande tänkare att diskutera och dela framåtblickande idéer.

– Länderna runt Östersjön visar olika styrka efter krig och pandemi. Men ett gemensamt intresse är att Östersjön fungerar, både som transportled och råvarukälla. Därför behöver de också samverka för att finna ekonomiska lösningar och metoder som återställer hälsan i havet. Det krävs både direkt politiskt samarbete och kreativa finansiella lösningar, säger Klas Eklund.

– Vi har lagt mycket fokus på den gröna ekonomin, men det är dags att vidga våra vyer och inse potentialen och vikten av den enorma blå ekonomin. Östersjöns välmående är en nyckelkomponent i denna omställning, säger Peter Norman.

Catarina Rolfsdotter-Jansson, en framstående journalist med en passion för hållbarhet, kommer att moderera eventet. På grund av utrymmesbegränsningar är deltagande i detta evenemang endast genom inbjudan. Dock kommer det att vara möjligt att följa konferensen online.

Om medlemmar av media önskar närvara, vänligen kontakta kommunikationsansvarig. Detta evenemang kommer att kombinera expertis, innovation och engagemang för att skapa en hållbar framtid för Östersjön.

Baltic Sea Solutions är ett initiativ som syftar till att främja hållbara lösningar för Östersjön. Genom att belysa innovation och samarbete mellan aktörer inom den blåa ekonomin hoppas vi säkra Östersjöns framtid. Detta initiativ har möjliggjorts tack vare samarbete mellan Race For The Baltic, Siemens, Svenskt Vatten, WWF Världsnaturfonden, Guldhaven Pelagiska, MSC – Marine Stewardship Council, Entropics/Havsfonden, Swedbank, Stiftelsen Hållbara Hav, Vattenresurs och Mannheimer Swartling.

Östersjödagen är en årlig festdag som ordnas för att fira havet samt öka kunskaperna om havets mångskiftande natur, kultur och historia. Dagen har lanserats av John Nurminens Stiftelse och firas varje år den sista torsdagen i augusti i länderna runt Östersjön.

https://balticseaday23.confetti.events/

Foto: Henning Westerkamp