Nyheter

Innovation löser trängseln vid Skånes mest populära naturdestinationer

Stora mängder besökare på populära naturdestinationer är ett växande problem och en utmaning som kräver lösningar. Visit Skåne AB börjar nu testa sin tjänst Uncrowded, ett innovationsprojekt som kan reglera och balansera besöksflöden på ett hållbart sätt, samtidigt som besökare ges smart service.

Uncrowded är en gratistjänst under utveckling som underlättar planering av bilresor till naturområden genom att ge en överblick över parkeringstrycket, både i realtid och under flera månader framåt.

Den ostörda naturupplevelsen är mest eftertraktad bland de som söker sig ut i naturen. Med Visit Skåne ABs innovationsprojekt Uncrowded kombineras naturens unika förutsättningar med modern teknik. Och besökarna ges möjligheten att välja bort platser och tiderpunkter med hög belastning. Besöksflöden sprids ut över tid och rum.

–Det är viktigt att vårda vår allemansrätt och hitta innovativa lösningar för att hantera de utmaningar som överbelastning av populära naturplatser innebär också för naturen, säger Josefine Carlsson, projektansvarig för Smart natur på Visit Skåne AB.

Under de närmaste veckorna börjar Visit Skåne AB testa de tekniska lösningarna på parkeringsplatser vid två av Skånes mest populära besöksmål, Stenshuvud nationalpark och Ales stenar, tack vare samarbete med Ystads kommun, Simrishamns kommun och Länsstyrelsen Skåne som förvaltar Stenshuvud nationalpark. Batteridrivna fordonsmätare grävs ner i marken och data samlas in och analyseras. Fordonsmätarna har använts länge men med tjänsten Uncrowded vill projektet testa att använda dem för att ge realtidsinformation.

–Inledande studier har gett positiva signaler. Det finns en potential att påverka besöksbeteenden. Utmaningen är att vänja människor vid att använda tjänsten och verkligen checka läget innan de ger sig av mot de mest populära utflyktsmålen. Därför kommer vi i höst också att testa olika kommunikationslösningar, fortsätter Josefine Carlsson.

Hur fungerar tekniken bakom fordonsmätningarna?

Fordonsräknare installeras i vägbanan vid in- och utfart till besöksmålens parkeringar. Den batteridrivna fordonsräknaren eller Magnetometern känner av om det passerar ett fordon, hur tungt det är, hastighet samt färdriktning. Testerna utförs på flera olika parkeringar, tex har Ales stenar två parkeringar. Data visualiseras och skickas ut till en hemsida som ligger öppen för alla. Innehållet uppdateras med fem minuters mellanrum. Magnetometern installeras av Trafikia .

Om projektet Smart natur

Med projektet tar Visit Skåne AB ett stort steg mot en mer hållbar framtid för naturturismen i Skåne. Visit Skåne är en ledande aktör inom hållbar och naturbevarande turism. Genom innovativa projekt och samarbeten med olika intressenter strävar Visit Skåne AB efter att hitta lösningar för att balansera besöksflöden och minimera negativ påverkan på naturskatter. Genom Smart Natur strävar man efter att långsiktigt skydda våra mest skyddade naturområden och skapa en mer hållbar och attraktiv naturdestination i Skåne.

Projektet är en del av Visit Skåne ABs övergripande strategiska färdplan fram till 2030 – som strävar efter att balansera besöksflöden för att minimera negativa påverkan från turismen, och maximera de positiva effekterna.