Nyheter

Porto-Lissabon järnvägsförbindelse: Näst bästa nationella förbindelse i hela Europa, enligt Greenpeace Report

Enligt en nyligen genomförd studie av Greenpeace, erkändes järnvägsförbindelsen mellan Porto och Lissabon som den näst bästa nationellt i hela Europa, endast överträffad av Hamburg-München-förbindelsen på Deutsche Bahn. När man överväger internationella rutter placerades samma förbindelse på en respektabel fjärdeplats i den europeiska rankingen .

Greenpeace-studien utvärderade 112 förbindelser mellan europeiska städer, varav endast 12 kategoriserades som ”stora rutter”. Dessa rutter utmärker sig genom att erbjuda mer än tre dagliga direkttåg, bra medelhastighet, tillförlitlighet, lägre kostnad än flygtransporter och ett pris under 150 euro. 

Trots alla utmaningar som orsakats av de senaste arbetena på norra linjen, sticker förbindelsen Porto-Lissabon ut på ett positivt sätt, med priser som varierar mellan 25,25 euro och 44,60 euro, långt under gränsen som fastställts av Greenpeace och även mindre än flygresor .

Presidenten för CP – Comboios de Portugal, Pedro Moreira, talade om erkännandet och lyfte fram företagets kontinuerliga investering och ansträngning för att förbättra långdistanstjänsterna. Han hänvisade också till renoveringen av Intercidades-vagnarna och revitaliseringen av Arco-vagnarna som förvärvats från Renfe, samt ansträngningarna att optimera Alfa Pendular.

Genom att erkänna de utmaningar som Greenpeace erbjuder, såsom gränsöverskridande biljettbokning och komplexiteten i biljettsystem, håller CP på att modernisera sina biljettsystem, i syfte att göra biljettanskaffningsprocessen ännu enklare, inklusive för dem som reser från andra länder. länder.

Greenpeaces analys är baserad på miljöfrågor, vilket understryker att ett ersättande av planet med tåget på Porto-Lissabon-linjen kan resultera i betydande besparingar i utsläpp av växthusgaser.

Foto: Nuno Lopes