Nyheter

Svensk Sjöfart: ”Avgörande att Sverige får en konkurrenskraftig sjöfartsreform”

”Den svenskflaggade handelsflottan har under flera år minskat och befinner sig nu på en kritiskt låg nivå. Svensk konkurrenskraft och beredskap på sjöfartsområdet har aldrig varit lägre och genom en reform av villkoren kan vi som land se fram emot att fler rederier väljer att bedriva sin verksamhet i och flagga sina fartyg i Sverige.”

Det skriver Anders Hermansson och Camilla Åberg Linder, Svensk Sjöfart i en debattartikel i Göteborgs-Posten:

”Sjöfartsnäringen i Sverige har länge befunnit sig i ett allvarligt läge. Den svenskflaggade handelsflottan har minskat under flera år och befinner sig nu på en kritiskt låg nivå. Vi på Svensk Sjöfart välkomnar därför att regeringen tillsatt en utredning för att öka den svenska sjöfartens konkurrenskraft. Ur ett samhällsperspektiv behöver vi vända trenden med utflaggningar och hämta inspiration från våra grannländer som i jämförelse med Sverige har fört en aktiv sjöfartspolitik för att säkerställa att rederierna seglar under inhemsk flagg.”

Läs hela debattartikeln här:

www.gp.se