Nyheter

Svensk Sjöfart: Avgörande att Sverige får en konkurrenskraftig sjöfartsreform

”Den svenskflaggade handelsflottan har under flera år minskat och befinner sig nu på en kritiskt låg nivå. Svensk konkurrenskraft och beredskap på sjöfartsområdet har aldrig varit lägre och genom en reform av villkoren kan vi som land se fram emot att fler rederier väljer att bedriva sin verksamhet i och flagga sina fartyg i Sverige.”

Det skriver Anders Hermansson och Camilla Åberg Linder, Svensk Sjöfart i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Läs hela debattartikeln här:

https://www.gp.se/debatt/avg%C3%B6rande-att-sverige-f%C3%A5r-en-konkurrenskraftig-sj%C3%B6fartsreform-1.108066590

Foto: KarinKarin