Nyheter

Structor säkrar Stockholms vattenförsörjning

Miltals av huvudvattenledningar i Stockholm behöver byggas ut och rustas upp för att säkra dricksvattnet för framtiden. Structor Mark Stockholm har fått förtroende att projektera flera av de nya ledningarna, på uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall.

– Det är omfattande och viktiga uppdrag som kräver erfarenhet, precision, flexibilitet och kreativitet, säger Hans Lundin, vd på Structor Mark Stockholm.

Structor Mark Stockholm projekterar bygghandlingar för en ny huvudvattenledning i Skarpnäck och en ny huvudvattenledning från Norsborgs vattenverk till Fittja. Bolaget projekterar även en systemhandling för en ny huvudvattenledning mellan Lovö vattenverk och Drottningholmssundet. Ledningarna är ovanligt stora i dimensioner upp till 1400 mm. Det totala ordervärdet för uppdragen uppgår till cirka 50 miljoner kronor.

– Det är intressanta och roliga uppdrag där det verkligen gäller att hitta de bästa lösningarna tillsammans. Vi leder stora team med olika specialister inom flera teknikområden. Totalt är vi i nuläget cirka 50 personer från ett 15-tal bolag involverade i varje uppdrag, säger Annika Eriksson, en av uppdragsledarna inom Structor Mark Stockholm.

Större delen av Stockholms vattenledningsnät är utbyggt fram till mitten av förra seklet och är i behov av både upprustning och utbyggnad. Vattenverken och stora delar av huvudledningsnätet låg tidigare långt utanför tätorten. Nu ligger ledningarna ofta mitt i bostadsområden och det är komplext att renovera och dra nya huvudvattenledningar i stora dimensioner i en tätbebyggd stad. Totalt rör det sig om cirka 5 mil nya ledningar som ska byggas ut i Stockholmsområdet.

– Vi ser det som vår uppgift att vara kreativa och lösningsorienterade och bygger vår organisation så vi kan upprätthålla hållbarhet och kvalitet i alla delar av verksamheten. Vi lägger stor vikt vid rätt kompetens på rätt plats, delaktighet och dialog, avslutar Hans Lundin.