Nyheter

AstraZeneca utökar onlineövervakning av fläktar med system från SPM

Beställningen består av SPM:s mest avancerade onlinesystem för tillståndskontroll, Intellinova Parallel EN. Leveransen omfattar sex systemenheter med sammanlagt etthundraåtta tillgängliga kanaler för vibrationsövervakning. Mätsystemen kommer att övervaka tjugo produktionskritiska tilluft- och frånluftaggregat vid AstraZenecas produktionsanläggningar Snäckviken och Gärtuna i Södertälje.

Fläktarnas mekaniska kondition kommer att mätas med hjälp av accelerometern DuoTech, som kombinerar vibrations- och stötpulsmätning i samma givare med de patenterade mätmetoderna SPM HD och HD ENV, s k HD-teknologi.

AstraZenecas ansvariga för tillståndsbaserat underhåll (CBM inom Driftavdelningen) Tony Westerberg kommenterar investeringen:

I och med installation av fler givare för övervakning på kritisk utrustning får vi bättre kontroll på utrustningens kondition och kan planera byten av komponenter i god tid tillsammans med produktionen. På detta vis minskar vi stopptiden för produktionsavsnitten och undviker samtidigt haverier som kan bli väldigt kostsamma. Onlineövervakningen frigör även tid för drifttekniker att arbeta mer proaktivt, och ägna en större del av sin arbetstid till förebyggande underhåll.

Under 2020 levererade SPM onlinesystemet Intellinova Compact till AstraZeneca för övervakning av ett antal produktionskritiska fläktar i ventilationsaggregat som betjänar produktionslokaler med hög renhetsklass eller snäva klimatkrav. Installation av givare och kablar i denna nya order slutfördes under sommaren, medan installation av systemenheterna samt driftsättning planeras ske under hösten.