Nyheter

M-politiker: ”Flyginfrastruktur avgörande för välfärden”

”Flygpolitiken behöver läggas om för att prioritera internationell och nationell tillgänglighet, säkra beredskap och ge goda förutsättningar för svensk konkurrens­kraft.”

Det skriver Peter Danielsson (M), gruppledare för Moderaterna i SKR, Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm och Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd i Skellefteå m.fl i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”Under alltför många år har en ensidig negativ bild av flyget dominerat den offentliga debatten, det måste ändras. När vi ser att det behövs mer resurser till vård, skola och omsorg kan vi inte samtidigt blunda för var pengarna ska komma ifrån. Vi behöver skifta fokus och se till vilken avgörande roll flyg­infrastrukturen har för välfärden. Svenskt välstånd bygger på svensk konkurrens­kraft. Vår förmåga att konkurrera med andra länder om företags­etableringar, arbetskraft, talanger, besökare, studenter och investeringar är avgörande för att långsiktigt finansiera välfärden, samtidigt som vi klarar omställningen till ett mer hållbart och digitaliserat samhälle.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/a/3EOMvv/m-politiker-flyginfrastruktur-avgorande-for-valfarden