Nyheter

NTEX nya lager i Göteborg öppnar

Den 1 september slog NTEX upp dörrarna till sitt nya lager i Syrhåla, i Göteborg. Den drygt 21 000 m2 toppmoderna fastigheten är miljöklassad i allt ifrån ventilation, ljudmiljö, solceller och laddstationer till speditionsbolagets ellastbilar.

Utöver den utökade ytan och fördelarna ur hållbarhetssynpunkt ser företaget möjligheter att stärka informationsflödet. I det nya Göteborgslagret kan NTEX nu – precis som i Vestby och Helsingborg – få till ett helt digitalt informationsflöde. Något som sparar tid och ger klart bättre spårbarhet.

– Att göra hållbara val är principiellt viktigt för NTEX, men också ett allt vanligare krav från våra kunder, förklarar Roger Hallstensen, Business Unit Manager Logistics på NTEX.

Den nya byggnaden, som nu tagits i bruk, är totalt 21 100 kvadratmeter – varav drygt 20 000 används till lagerverksamhet. I resterande del av utrymmet har man kontor, matsal och andra sociala ytor. I byggprocessen har ett medvetet hållbarhetsfokus givits stort utrymme. Som helhet är byggnaden miljöklassad med nivån silver – vilket förutsätter att materialval, och allt ifrån ventilation till ljudmiljö, har utformats med betydligt större miljöhänsyn än vad som krävs enligt lag. Lägg därtill att byggnadstaket pryds av solceller – samt att fyra laddstationer till ellastbilar återfinns utanför byggnaden. Vid full drift räknar NTEX med att det blir 35 – 40 nya arbetstillfällen i det nyöppnade lagret.

Tredubblad lagerkapacitet

Vårens öppning av nytt lager i Helsingborg, i kombination med det nyöppnade lagret i Göteborg, innebär att företaget nu tredubblat sin lagerkapacitet – och att man ökat från 18 000 till 54 000 pallplatser, bara i Sverige. Dessutom har företaget 33 000 pallplatser i Norge samt 16 000 kvadratmeter lager i Storbritannien ­– och 5 000 i Frankrike.

– Den totala uppgraderingen sätter oss i ett riktigt bra läge. Inom NTEX finns det enormt mycket logistik- och transportkompetens, och minst lika mycket engagemang för kunden. Med våra nya lager på plats har vi allt som behövs för att lösa våra kunders logistikutmaningar, avslutar Roger Hallstensen.