Nyheter

Signicat blir den första internationella aggregator som erbjuder SPID

Signicat, den paneuropeiska ledaren inom digital identitet, har nått en ny europeisk milstolpe genom att integrera det italienska e-identitetssystemet, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), i sin portfölj för elektroniska identiteter.

Som den första internationella aggregatorn att erbjuda SPID, möjliggör Signicat för företag och offentliga förvaltningar över hela Europa att på ett smidigt sätt interagera med SPID-användare som är i behov av onboarding och autentisering. Över 35 miljoner italienare använder redan SPID och antalet användare ökar snabbt i hela landet.

– Vi är stolta över att vara det första och för närvarande enda företaget utanför Italien som erbjuder digital identifieringsverifiering genom SPID. Som den europeiska ledaren inom digitala identitetstjänster strävar vi alltid efter att ligga steget före och erbjuda våra kunder en oöverträffad användarupplevelse samtidigt som vi upprätthåller den högsta nivån av regelefterlevnad, uttryckte Asger Hattel, VD för Signicat.

SPID, en betrodd tjänst enligt eIDAS förordning, har integrerats i Signicats elektroniska identitetsportfölj. Detta representerar en anmärkningsvärd milstolpe och möjliggör för europeiska företag inom alla branscher att erbjuda SPID i sina italienska onboarding-processer. Italienska medborgare, boende i andra europeiska länder kan även de använda SPID för tjänster som att öppna bankkonton, hyr bil eller signera bolån, förutsatt att tjänsteleverantörerna accepterar det. Denna möjlighet överbryggar effektivt klyftan mellan medborgare och företag över hela Europa och främjar ökat samarbete och engagemang.

Signicats åtagande inom elektronisk identifiering sträcker sig bortom stödet för SPID. För närvarande tillhandahåller företaget integrering med över 30 elektroniska identiteter på sin digitala identitetsplattform och förenklar elektronisk samverkan mellan företag, offentliga förvaltningar och deras kunder.

Denna taktik passar väl in i Europeiska kommissionens projekt för framtagandet av den europeiska digitala plånboken, ett projekt som syftar till att föra kontinenten närmare ett enhetligt ekosystem för digital identitet. Signicats aktiva deltagande i flera av EU:s pilotprojekt (EU Digital Identity Wallet Large Scale Pilots) för digitala identitetsplånböcker (LSP) visar ytterligare företagets villighet att verka för innovation och framsteg inom detta område.

I takt med att det digitala landskapet fortsätter att utvecklas förblir Signicat i frontlinjen när det gäller att revolutionera elektronisk identifiering över hela Europa. Genom att integrera SPID i sin portfölj möjliggör Signicat smidig digital identifieringsverifiering, som kan påskynda företags och offentliga förvaltningars möjlighet att öka effektivitet och låta användarupplevelse stå i fokus.

Foto:Jan Vašek