Nyheter

Ebba Busch & Andreas Carlson: ”Med fler laddstationer och mer stabil el når vi klimatmålen”

”För att genomföra klimatomställningen och fasa ut fossila bränslen behövs en omfattande elektrifiering av vägtransporter. Regeringen genomför därför ytterligare satsningar på laddinfrastruktur.”

Det skriver Ebba Busch, energi- och näringsminister och Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister i en debattartikel i Dagens Industri:

”Välfungerande transporter till rimliga priser har stor betydelse för konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och välfärd i hela Sverige. Samtidigt som transporterna är viktiga för svensk konkurrenskraft har transportsektorn en betydande klimatpåverkan motsvarande omkring en tredjedel av Sveriges utsläpp. Vägtransporterna står för ca 95 procent av utsläppen från transportsektorn.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/debatt-med-fler-laddstationer-och-mer-stabil-el-nar-vi-klimatmalen/

Foto: Janusz Walczak