Nyheter

Nya poolbilar placerade Göteborg

Mektagonen, Ebbe Lieberathsgatan 12, Göteborg – I ett framsteg mot en mer hållbar framtid har Adrian Seyed, Business Manager på Aimo Sweden, tillsammans med Catarina Schwegman, Kund- och Fastighetschef på Alecta Fastigheter, beslutat att placera två poolbilar på anläggningen Mektagonen.

Detta initiativ syftar till att erbjuda en miljövänlig och praktisk transportlösning för både Hyresgäster och verksamheten som helhet.

Projektet kommer som ett resultat av ett samarbete mellan Aimo och förvaltningsteamet på Alecta Fastigheter. Beslutet att placera poolbilar på Mektagonen grundades på behovet av att tillhandahålla effektiva och hållbara transportalternativ för Hyresgäster samtidigt som man strävar efter att minska den negativa påverkan på miljön.

Adrian Seyed delar med sig av beslutet:

– Vi insåg att behovet av tillgängliga transportalternativ var viktigt för både Hyresgäster och verksamheten som helhet. Mektagonens läge och infrastruktur gjorde det till en optimal plats för placeringen av poolbilarna. Vi ville göra det enklare för våra kunder att nå arbetsplatsen och samtidigt minska vår klimatpåverkan. Boka, hämta och lämna – enkelt med en app.

Catarina Schwegman från Alecta Fastigheter understryker vikten utav placeringen av poolbilarna på Mektagonen är ett steg i rätt riktning för att minska behovet av individuell bilanvändning och därigenom minska utsläppen av växthusgaser.

Fördelarna med detta projekt är många. Förutom att erbjuda Hyresgäster ett bekvämt och miljövänligt transportalternativ, förväntas det även minska trafikköer och parkeringsproblem i området kring Göteborg. Genom att dela fordon kan också de totala driftskostnaderna minskas, vilket gynnar både företaget och miljön.

Detta initiativ väntas även främja en mer medveten inställning till transportval och uppmuntra samåkning bland medarbetarna. Genom att minska antalet enskilda bilar på vägarna kan detta projekt göra en positiv skillnad för både miljön och samhället i stort.

För Aimo och Alecta Fastigheter är detta bara början.

Adrian Seyed och Catarina Schwegman är hoppfulla om att projektet kommer att vara en framgång och att fler Hyresgäster kommer att omfamna fördelarna med poolbilarna. De har även en långsiktig vision att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn och inspirera andra organisationer att ta liknande hållbara initiativ.

Detta steg mot en mer hållbar framtid är ett bevis på att innovativa lösningar och samarbete kan göra en positiv skillnad för miljön, samhället och verksamheten.

Genom att förena krafterna och arbeta mot gemensamma mål kan Aimo och Alecta Fastigheter vara föregångare för förändring och inspiration inom företagssamhället.