Nyheter

Provbanan öppnas upp

I våras köpte Trollhättans Stad 500 000 kvm mark från Nevs, bland annat innehållande en provbana för testning av bilar. Nya hyresgästen T-Engineering* tar över ansvaret och öppnar nu upp för fler företag att hyra in sig och ta del av alla de möjligheter som provbanan innebär.

Det är en entusiastisk VD från T-Engineering som beskriver framtidsplanerna för banan.

– Man kan komma hit och nyttja banan redan imorgon om man vill, förklarar Klas Lundgren och tillägger att banan är i gång och flertalet satsningar är att vänta.

– Det finns mängder av möjligheter för allt som rör sig på hjul i princip att testa sin kapacitet här.

Han beskriver att behovet är stort bland biltillverkare i alla storlekar att kunna ha en provbana till hands då till exempel tester av fordon behöver ske på avskild plats på en avlyst bana för att kunna godkännas för drift i trafik. Men det finns fler behov som provbanan kan tillgodose också med sina många banor med olika underlag och lutning, krocktester och mer därtill. Önskemålet från ”T” är också att banan kommer att användas till organiserade event av olika de slag.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Eriksson beskriver driftsättningen och operatörskapet av provbanan som en viktig pusselbit i den allt starkare framtoning runt forskning och utveckling som Trollhättan mer och mer förknippas med.

– Trollhättans samlade testkapacitet är unik och när fler öppnar upp och tillgängliggör utrustning på detta vis så skapas en plattform som ger oanade möjligheter, förklarar Eriksson.

Provbanan kommer att vara en del av Kraftstadens industricampus där stor utväxling mellan de olika testinstanserna är att vänta.