Nyheter

De leder projekteringen av järnvägsinfrastrukturen på Norrbottniabanan

Ett av världens ledande konsultföretag inom infrastruktur,  AECOM, leder projekteringen av ett nyckelavsnitt av kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå. AECOM arbetar med en 30 km lång sträcka av den totalt 270 km långa Norrbottniabanan, sträckan Gryssjön – Robertsfors, vilket innefattar projekteringen av 21 broar, tre driftplatser samt ett upplyst längdskidsspår i en natur som stäcker sig över jordbruksmark, älvar och myrar.

Projekteringen omfattar också ca 45 km väg. AECOM har levererat det första av fyra förfrågningsunderlag för denna del av järnvägen, inkluderande bland annat två av broarna, 300 m bergskärning och vägar. De fyra förfrågningsunderlagen avser utförandeentreprenader avseende markoch byggnadsverksentreprenader och i uppdraget ingår även att inarbeta projekteringen från byggstyrande underlag avseende bana, el, signal och tele (BEST) samt hantering av tillstånd gällande vattenverksamhet. AECOM har tilldelats uppdraget av Trafikverket och uppdraget förväntas pågå i drygt två år.

– Detta är en komplex sträcka av järnvägen med flera tekniskt utmanande områden. Effektiv design och hållbarhet är viktiga fokusområden genom hela processen för att säkerställa inte bara att tidplanen hålls utan också att vi minimerar utsläppen kopplade till såväl byggandet av anläggningen som under hela dess livscykel. AECOM och Trafikverket arbetar i nära samverkan vilket stärker samarbetet och reducerar riskerna i projektet. Våra medarbetare i Sverige arbetar nära vårt globala team av tekniska experter för att säkerställa att samhällena längs med järnvägen får en pålitlig och motståndskraftig järnvägsinfrastruktur, säger Mark Miyaoka, Director på AECOM Sweden.

Foto: Hands off my tags! Michael Gaida