Nyheter

Norrköpings hamn invigde ny hamndel

Den 7 september invigdes en ny hamndel i Pampushamnen i Norrköping. En viktig milstolpe i det stora hamnutvecklingsprojekt som startades år 2019. På plats för att ta del av invigningen fanns ett hundratal inbjudna gäster, hamnens kunder, representanter från ägaren Norrköpings kommun och näringsliv, samt medarbetare.

Utbyggnaden av hamnen, som sker på uppdrag av Norrköpings kommun, är en satsning på cirka 1,3 miljarder. Redan idag finns en stor kapacitet men i och med utbyggnaden och utvecklingen öppnar det upp för större fartyg, ökade godsvolymer och en än mer effektiv logistik.

Parallellt med investeringarna i hamninfrastrukturen så har Trafikverket och Norrköpings kommun investerat i en elektrifierad järnvägsförbindelse till Pampusterminalen, Trafikverket bygger nu även en ny godsbangård i anslutning till hamnen.

– Norrköpings geografiska läge har möjliggjort stadens resa till att bli ett av Sveriges starkaste logistiknav, där vi som hamn är en viktig hörnsten. Norrköpings Hamns styrka är att vi har en bra balans i våra godsflöden och mellan import och export. Våra framgångar speglar våra kunders framgångar och den här regionens styrka, säger Magnus Grimhed marknads- och försäljningschef.

– Över tid har Norrköpings Hamn gått från att enbart sälja ett infrastruktursystem till att bli en aktör som också bidrar till regional tillväxt och konkurrenskraft. I och med pågående utveckling rustar vi för att möta alltmer komplexa kundkrav. Den hamnutbyggnad som vi nu tar i anspråk kommer att gynna vår verksamhet i hamnen och stärka hela regionen, avslutar Henrik Åkerström, VD Norrköpings Hamn.

FAKTA OM HAMNUTVECKLINGEN

Investering i nya, eldrivna vikarmskranar och avveckling av vikarmskranar med förbränningsmotor.

Muddring och breddning av hamnbassäng vid Pampushamnen.

Nybyggnation av 220 meter kaj (P10).

Färdigställande av 40 000 kvadratmeter ny hamnplan i anslutning till P10.

Exploatering av kvarteret Märket med c: a 80 000 kvadratmeter ny terminalyta i anslutning till Pampusterminalen.

Färdigställande av rekonstruerad kajdel i Pampushamnen med integrerad del för hantering av tungt gods beräknas vara klar 2025.

Foto: Andreas Carlsson, Nofont Studio