Nyheter

Tysk-Svenska Handelskammaren startar AI-satellit i Stockholm

Den tyska regeringens handlingsplan för artificiell intelligens på 1,6 miljarder euro banar väg för ett ökat fokus på tekniken för hela Europa. Nu startar Tysk-Svenska Handelskammaren och acceleratorn KI Park Berlin en satellit i Stockholm för att stärka samarbetet mellan Tyskland och Sverige kring AI. 

Med ökad användning av generativ artificiell intelligens har tekniken blivit en del av Europas konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det tyska näringsdepartementet presenterade den 23 augusti i år en storsatsning på AI med en nära fördubbling av den offentliga finansieringen för forskning på området. Under den nuvarande mandatperioden ska drygt 1,6 miljarder euro investeras.

– Satsningen understryker på ett imponerande sätt relevansen av AI-innovationer för Tyskland och hela Europa. Behovet av att komma ikapp blir särskilt tydligt i en jämförelse med USA och Kina, där cirka tio gånger fler AI-startups grundas varje år, säger Sabina Jeschke, styrelsemedlem i Tysk-Svenska Handelskammaren och vd på AI-acceleratorn KI Park Berlin, som handelskammaren nyligen ingått partnerskap med. 

Sabina Jeschke menar att fokus måste ligga på överföringen av forskningsresultat till näringslivet och att samarbetet mellan innovativa nystartade företag, små och medelstora företag samt större bolag stärks. Dessutom behövs den digitala infrastrukturen och datorkapaciteten i Europa förbättras. Sist men inte minst bör internationellt samarbete över nationsgränserna främjas i högre grad menar Jeschke, som också är professor vid RWTH Aachen University i Tyskland.

Ny satellit i Stockholm blir länk mellan AI-utvecklingen i Tyskland och Sverige

Mot denna bakgrund startar AI-acceleratorn KI-Park Berlin och Tysk-Svenska Handelskammaren en satellit i Stockholm i syfte att intensifiera och stärka det europeiska samarbetet. Framför allt blir satelliten en länk mellan AI-utvecklingen i Tyskland och Sverige.

– Sverige är en hotspot och en viktig marknad för digital teknik och AI i Europa. KI Park Satellit Stockholm erbjuder nu en plattform för utbyte mellan experter och ska skapa nya AI-innovationer genom samarbete i det europeiska ekosystemet. Vi kommer att implementera format i en svensk kontext som vi redan använder på acceleratorn i Berlin såsom Tech Talks, Flagship Project och Challenges.

I höst hålls en workshop på Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm där representanter för den tyska AI-acceleratorn och Tysk-Svenska Handelskammaren tillsammans med regionala aktörer från forskning, näringsliv och samhälle kommer att lägga grunden för den nya satelliten. Målet är att skapa ett robust ekosystem för innovationer och att stärka det lokala AI-landskapet.

– Intresserade parter som vill delta i workshopen och aktivt forma satelliten är välkomna att kontakta Tysk-Svenska Handelskammaren. Tillsammans bryter vi ny mark för AI made in Europe, avslutar Sabina Jeschke som också är initiativtagare till satelliten i Stockholm.

Den nya EU-förordningen European Artificial Intelligence Act väntas klubbas igenom mot slutet av året och kommer få stor betydelse för den fortsatta utvecklingen menar Sabina Jeschke. Det blir världens första lag som ska fastställa nya standarder för hantering av AI.

Foto: Pete Linforth