Nyheter

NTEX rekryterar Mikael Carlbom som ny Group CFO

NTEX anställer Mikael Carlbom som ny Group CFO. Senast kommer Carlbom från Maersk och bland hans tidigare erfarenheter finns ett flertal storbolag i transportbranschen. I sin nya roll på NTEX hoppas han kunna kombinera entreprenörsandan i företaget med strukturer från storbolagsvärlden.

– Jag har varit här en vecka och känner redan av det oerhörda driv som finns i organisationen. Kan vi kombinera den mentaliteten med det som är bra i större företag kan vi ta riktigt spännande steg, säger Mikael Carlbom.

Carlbom tog sina första steg i transportbranschen när han gjorde praktik i åttonde klass. Därefter har han – bortsett från studieåren – blivit kvar. Med en drygt 30-årig bakgrund i branschen har NTEX nya CFO god förståelse för de utmaningar som präglar vardagen för kollegorna på andra avdelningar. Något han ser som en nyckel:

– Jag ser mig som en sparringpartner till den kommersiella organisationen och produktorganisationen. Min ambition är att vi ska arbeta jättenära varandra och att vi som ekonomifunktion ska bidra till nya affärer och kvalitet i leveranserna, säger NTEX nytillträdda CFO.

Vidare uttrycker Mikael Carlbom ambitionen att hans tidigare erfarenheter från stora bolag ska komma NTEX till del. Efter att ha varit med och förvärvat bolag – men också att arbeta på företag som köpts upp – hoppas Mikael ha tillskansat sig lärdomar som kan vara användbara för NTEX fortsatta expansionsresa. Att bidra med information med ett språkbruk som blir lättbegripligt för kollegorna på andra avdelningar ses mycket positivt av NTEX vd, Thomas Ström.

– Mikael är en prestigerekrytering för NTEX. Hans långa karriär i branschen har gett erfarenheter som kommer att bidra till att vi tar nya steg. Hans gedigna ekonomiska kompetens i kombination med djup branschförståelse gör honom användbar på flera sätt för oss, konstaterar Thomas Ström.