Nyheter

Saab har undertecknat överenskommelse med brittiska Babcock

Saab och Babcock International Group undertecknade tisdagen igår en strategisk överenskommelse under försvarsmässan DSEI i London.

Syftet med överenskommelsen är att undersöka möjligheten att gemensamt leverera förbättrade förmågor till kunder. Detta genom att dra nytta av de båda företagens unika styrkor och på så sätt erbjuda ett bredare utbud av produkter, tjänster och integrerade lösningar.

Saab och Babcock kommer inom ramen för överenskommelsen att se över möjligheten att utveckla en design till en ny, cirka 100 meter lång, korvett. Saabs expertis inom marina stridsledningssystem och kompositstrukturer, i kombination med Babcocks kunnande inom plattformsdesign och integration, kommer att bidra till att skapa en ny, ledande förmåga inom korvettklassen.

Den nya korvetten kommer att bli ett flexibelt ytstridsfartyg med mycket god förmåga, framtaget för att möta behoven hos kunder internationellt. Babcock och Saab avser att gemensamt marknadsföra det nya fartyget på exportmarknader världen över.

– Vår sammantagna expertis, teknologi och marknadsnärvaro kan tillsammans ge ökade konkurrensfördelar. Med våra gemensamma förmågor och resurser ser vi möjligheter till synergier och till att dra nytta av varandras styrkor, säger Micael Johansson, VD och koncernchef för Saab.

– Detta är början på ett nytt spännande samarbete mellan Babcock och Saab. Det visar på den potential som finns i att gemensamt erbjuda kunder världen över ett bredare utbud av integrerade lösningar. Samtidigt bygger vi vidare på de starka gemensamma nämnare som finns mellan våra två koncerner, säger David Lockwood, VD för Babcock.

Genom att kombinera tekniskt kunnande och innovationskraft kommer Saab och Babcock fortsatt ligga i framkant inom sina respektive områden.

På bilden: Micael Johansson, President and CEO of Saab and David Lockwood, CEO of Babcock