Nyheter

Ny värmekabel för is- och snösmältning – kan förläggas i asfalt

WinterGard är en snabbinstallerad och effektiv värmekabel för mindre parkeringsplatser, ramper, lastkajer, upp/nerfarter, nödutgångar och gångbanor. För ytor av asfalt, betong och sandbädd.

WinterGard håller markytan fri från is och snö och minskar därmed risken för både personskador och fordonsolyckor.

Färdiga längder eller på nät

WinterGard finns både som värmekabel, i färdiga längder, och på nät. Värmekabelnätet ger ett 600 mm brett värmestråk, vilket täcker in normalbehovet för ett hjulspår.

Båda varianterna levereras komplett med en fem meter kallkabel och ändavslutning, i syfte att göra installationen så enkel som möjligt. Värmekabeln/mattan förläggs över det önskade området och kallkabeln ansluts till strömanslutningsboxen och styrenheten.

Is och snö på gångbanor, vid lastkajer, på körbanor, ramper, trappor och andra kritiska ytor kan utgöra ett allvarligt problem och leda till både olyckor och störningar.

För att lösa dessa problem innan de uppstår erbjuder nVent RAYCHEM sedan många år ett komplett sortiment av värmekabelsystem som förebygger snö- och isbildning och som innehåller värmekabel, styrenheter och tillbehör. WinterGard är den senaste värmekabellösningen i nVent RAYCHEMs sortiment för vintersäker infrastruktur.

Visas på Elmässan 2023:

WinterGard värmekabel och värmekabelmatta visas på Elmässan Stockholm 18-19 oktober, i nVent RAYCHEMs monter F:02.

Ladda ner kostnadsfri biljett här.