Nyheter

Rätt radplintar för tåg och järnvägsapplikationer

Kraven på produkter som används för spårbunden trafik är högt ställda, oavsett om produkterna sitter på rälsfordonet, i direkt anslutning till räls eller ingår i signalsystemet.

Miljön är inte alltid den bästa, där smuts, kyla, värme och vibrationer bara är en del, tar vi med brand eller snarare spridning av brand, brandgaser etcetera så upptäcker vi att det finns mycket att ha med i beräkningarna. Olika tester och standarder är här till hjälp, t.ex. brandsäkerhet enligt EN 45545 eller stöt- och vibrationsprovningen EN 61373, EN 50155 och IEC 60068.

För att hitta rätt typ av material för installation i tåg och järnvägsapplikationer har Phoenix Contact samlat allt till en översiktsida där man bland annat har tillgång till artikellista med radplintar som inkluderar information och EN 45545-2 och EN 50155 på ett överskådligt sätt.

Här finns också en guide som ger en överblick om ämnet Brandsäkerhet.

Phoenix Contact är sedan 2008 certifierat enligt International Railway Industry Standard (IRIS).