Nyheter

Volvo Construction Equipment utökar erbjudandet inom vätskeanalys

Volvo Construction Equipment introducerar sitt nya vätskeanalysprogram som nu är tillgängligt via återförsäljaren Swecon. Den nya tjänsten utökar deras befintliga oljeanalysprogram och omfattar smörjmedel, dieselbränslen, AdBlue och kylarvätskor.

Den här första AI-plattformsdrivna vätskeanalysen identifierar slitmetaller och kontamineringar i maskiner eller förändringar i vätskekvalitet.

Volvo Construction Equipment har utökat sitt Fluid Analysis-program, tillsammans med en ökning av den globala testkapaciteten med 250 %, vilket motsvarar 20 laboratorier globalt.

Den nya digitaliserade processen – inklusive en molnbaserad kundportal och Fluid Analysis-mobilapp – använder AI-dataanalys för att ge kunderna lättolkade rapporter och insikter med högsta möjliga tillförlitlighet, vilket kan hjälpa dem att fatta mer välgrundade beslut.

Kunderna kan nu på ett bättre sätt vidta förebyggande åtgärder mot kontaminering och slitage, vilket ger ökad drifttid och bidrar till lägre total ägandekostnad (TCO)

AI påskyndar testprocessen vilket gör analysen snabbare och enklare. Detta gör att laboratorieteknikerna kan fokusera på mer känsliga testfrågor – som att analysera onormala eller kritiska prover, de som är mest oroande för kunderna – och därigenom erbjuda mer användbara insikter och rekommendationer.

Utöver utökningen av programmet samarbetar Volvo också med en branschledande testleverantör för att säkerställa konsekvens och effektivitet på global nivå. Förutom att bidra till en betydande ökning av testkapaciteten kommer detta partnerskap också att minska ledtiden och förenkla provtagnings- och analysprocessen.

75 % av reparationskostnaderna och stilleståndstiden för maskiner kan spåras till användningen av förorenade smörjmedel och bränslen, och upp till 65-75 % av alla lagerfel på grund av smörjproblem, därför kan vikten av effektiv vätskeanalys inte överskattas. Genom tidig identifiering av eventuell kontaminering eller slitage kan kunderna vidta proaktiva åtgärder innan några oplanerade stillestånd inträffar, vilket hjälper dem att upprätthålla produktiviteten och undvika eventuella reparationskostnader.

En strömlinjeformad process

Med sitt senaste erbjudande har Volvo och Swecon tagit potentialen med vätskeanalys till nästa nivå, och kan ge kunderna effektiv och lättolkad rapportering. Den digitaliserade processen är snabb, enkel och tillhandahåller rapporter med högsta möjliga noggrannhet.

När ett prov har tagits från maskinen, så skickas det till Volvos nyligen utökade globala laboratorienätverk. Där analyseras det och en diagnos görs baserat på eventuella spårelement som påträffas.

När testningen är klar, så tillgängliggörs rapporter – tillsammans med rekommenderade åtgärder – omedelbart via den lättanvända Fluid Analysis-kundportalen. Den här molnbaserade plattformen har ett användarvänligt gränssnitt där rapporter presenteras i ett mycket visuellt och lättanalyserat format. Det är även den första vätskeanalyslösningen på marknaden som använder sig av AI-dataanalys, vilket ger en intuitiv lösning med enhetliga och lättolkade rekommendationer.

Processen underlättas ännu mer med Fluid Analysis-mobilappen. Med den kan användare registrera sina prover var de än befinner sig i världen, snabbt och enkelt komma åt provrapporter samt få aviseringar om något kräver omgående uppmärksamhet.

En mängd fördelar

Kunskap är makt och rutinmässig vätskeanalys har visat sig minska stillestånden med 15 %. Genom en effektivare testprocess, ökad testkapacitet och intuitiv rapportering har Fluid Analysis från Volvo gjort det avsevärt enklare för kunder att få den insikt som behövs för att kunna vidta avhjälpande åtgärder som kan bidra till att undvika kostsamma reparationer och oväntade driftstopp.

Kunderna får en indikering så tidigt som möjligt, som varnar dem om möjliga kontaminerings- och slitageproblem, såväl som de data som behövs för att fatta mer välgrundade beslut när de väljer smörjmedel, kylarvätskor och dieselbränslen i framtiden.

Resultatet är förbättrad drifttid tack vare möjligheten till förebyggande reparations- och underhållsåtgärder, vilket bidrar till lägre total ägandekostnad.

För att ta reda på mer om vätskeanalys besök:

www.swecon.se/vatskeanalys eller kontakta den lokala Volvo-återförsäljaren Swecon.