Nyheter

Biologisk process med mobil vattenreningscontainer

Vid biologisk vattenrening med bakterier som äter kväve och fosfor behöver vattnet syresättas för att bakterierna ska överleva. Vattenreningsföretaget Atek monterar blåsmaskiner för syresättning i containrar som hyrs ut eller säljs till industrier och kommuner. Vattenreningscontainrarna inreds och specialanpassas av Containertjänst.

För stora industriella och kommunala reningsverk har Atek utvecklat utrustning för en mer effektiv vattenrening som bygger på aktivt slam, där bakterier äter kväve och fosfor.

– För att bakterierna ska överleva behöver vattnet syresättas. För det använder vi blåsmaskiner som finfördelar luft till små bubblor som skickas ut så jämnt som möjligt och syresätter vattnet med cirka två milligram per liter. Då trivs bakterierna och äter mycket kväve och fosfor, förklarar Johan Eriksson som är vd på Atek.

Med rätt förutsättningar förökar sig bakterierna och dör sedan. De döda bakterierna blir slam som sedimenteras. Det avvattnade slammet kan förbrännas och en mindre del kan skickas tillbaka in i systemet för att boosta det aktiva slammet.

Blåsmaskiner i containrar

Blåsmaskinerna monteras i containrar som enkelt kan placeras vid ett reningsverk och kan flyttas vid behov.

– Vi har egna blåsmaskinscontainrar som vi hyr ut till kunder. Vi har även en hel del kunder som köper egna containrar i stället för att bygga ett hus för blåsmaskinen.

Atek köper containrarna från Containertjänst, som ritar, projekterar, bygger och svetsar containrarna. Dom förses med alla delar, genomföringar, luckor, ventiler, ventilation, isolering, el, värme och belysning.

– Sedan eftermonteras utrustning för olika typer av vattenrening i containern. Vi har byggt ett flertal varianter och i olika storlekar på 8 fot, 10 fot och 20 fot, berättar Michael Skärbo på Containertjänst.

Specialanpassningar

Johan Eriksson tycker att det är viktigt att containrarna är varma och inredda så att personalen har en bra arbetsmiljö när de jobbar med blåsmaskinerna.

– Vi har ett väldigt bra samarbete med Containertjänst. Dom är lyhörda och följsamma. Det gör att kunder som köper en egen container kan få lite mer specialanpassning efter sina behov.

Ett exempel på detta är Karlsborgs pappersmassaindustri utanför Kalix som köpt en vattenreningscontainer med två blåsmaskiner till sitt reningsverk.

– Blåsmaskinen suger in luft och trycksätter den innan den skickas ut till luftaren i bassängen. Vintertid är det rejält kallt och mycket snö i Karlsborg och containern har därför försetts med specialdesignade luftintag och även specialdörrar för att allt ska fungera optimalt, berättar Johan Eriksson.

Bra för miljön

Michael Skärbo tycker att det är roligt att Containertjänst kan vara med och bidra till att både Atek och deras kunder får lösningar som fungerar bra i verksamheten.

– Extra inspirerande är det när vi får beställningar på specialanpassningar. Då måste vi tänka till lite extra och i vissa fall kan det leda till lösningar som sedan kan bli standard. Dessutom känns det bra att bidra till verksamheter som är bra för miljön, understryker Michael Skärbo.

På bilden: Blåsmaskiner i vattenreningscontainern syresätter avloppsvattnet för att bakterierna som äter kväve och fosfor ska trivas.

Bild: Atek