Nyheter

Först i Europa med MCS-standarden (Megawatt Charging System)

Med målet att bli en av de första i Europa med MCS-standard (Megawatt Charging System) bygger Tekniska verken i samverkan med Scania och Mjölby kommun en ny laddplats med strategisk placering längs E4:an vid Mjölby. Här ska du kunna ladda en långtradare på bara 45 minuter. Stationen kommer också att bli en pilot för nya lösningar vad gäller smarta elnät och lagring av effekt. Nu är det dags att sätta spaden i backen.

Laddplatsen planeras kunna öppna i juni 2024, och då ha upp till åtta laddstationer med dagens CCS-standard (Combined Charging System), samt två stationer för pilotaktiviteter med den nya MCS-standarden (Megawatt Charging System). När MSC-standarden sedan blir tillgänglig kommer dessa att stå redo att tas i bruk.

De kommande laddarna med MCS-standard beskrivs som superladdare och möjliggör laddning på 45 minuter för körning i omkring 4,5 timmar med den nya generationens lastbilar. Teknologin, som är under utveckling, kan få sin första fysiska plats vid Mjölby. För att kunna möta kraven på hög och varierande effektleverans placeras även ett kraftfullt batteri om 4 MWh på platsen.

Satsningen ligger helt i linje med Tekniska verkens ambition att vara en central och ledande aktör i utvecklingen mot framtidens energisystem, och genomförs i nära samverkan med Scania, Mjölby kommun och Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE), ett dotterbolag till Tekniska verken.