Nyheter

Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen: ”Bra att Regeringen ökar underhållet till svenska vägar”

Regeringen aviserade i budgeten ett ökat underhåll på 300 miljoner per år under 2024 och 2025 av det statliga vägnätet, samt 100 miljoner per år samma period för underhåll av de enskilda vägarna. Totalt avsätter regeringen nästan 70 miljarder kr på all infrastruktur (väg, tåg, flyg och sjöfart).

– Det är positivt med ökad satsning på underhåll, men det saknas en långsiktig plan för hur vi skall höja kvaliteten på vägnätet och ökad trafiksäkerhet, säger Toni Ogemark, ordförande i Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen.

Sveriges vägnät består av cirka 9 850 mil statliga vägar, 4 200 mil kommunala gator och vägar och cirka 45 000 mil enskilda vägar. Stora delar av det statliga vägnätet byggda före 1970 och har en livslängd på mellan 40 och 60 år.

– För att hela Sverige ska ges goda förutsättningar att växa, leva och utvecklas behövs en väl fungerande infrastruktur med ett tillförlitligt transportsystem, påpekade Infrastrukturminister Andreas Carlsson i samband med att budgeten presenterades.

Det finns en underhållsskuld i det svenska vägnätet, då det under många år har satsats för lite på vägunderhåll.

Enligt Transportföretagen så låg underhållsskulden på svenska vägnätet på hissnande 22 miljarder. Det är därför viktigt att regeringen tillför mer medel till underhåll, men att man också tittar på hur pengarna används effektivitet. Vid förra årets budget tillfördes 1 miljard extra i vägunderhåll. Då specificerades också vägmarkeringar som exempel, men man har inte sett av någon extra satsning under året.

Fram tills 2021 så genomförde Trafikverket årligen mätningar av kvaliteten på svenska vägmarkeringar. Det var ett viktigt verktyg för att kunna bedöma effekten av underhållsinsatsen och få en översikt av underhållsbehovet.

Avslutningsvis ser Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen en avsaknad om vision hur infrastrukturen ska stödja ADAS och självkörande fordon från nuvarande regeringen.

Förra regeringen tillsatte utredningen ”vägens stöd till automatiserade fordon” och vad som krävdes av väginfrastrukturen och specifikt underhållsstrategi på vägmarkering. Ovanstående visar på behov av ökade anslag för att möta såväl underhållsskulden som inflationen.

Foto: 652234