Nyheter

Håller välfärden i kris? – Kommuners och regioners roll i ett förändrat omvärldsläge på Kvalitetsmässan

Offentlig sektor står inför en av de största utmaningarna i modern tid. Lågkonjunktur, inflation och ett spänt omvärldsläge ökar belastningen på den redan ansträngda välfärdssektorn. Parallellt med kraftiga budgetunderskott och bred kompetensbrist väntas kommuner och regioner dessutom få utökat beredskapsansvar. Hur den svenska välfärden ska hålla i kris är frågor som är i fokus när offentlig sektor möts på Kvalitetsmässan i november.

– Sällan har så många kritiska omvärldsfaktorer samtidigt ställt välfärdsuppdraget på sin spets som nu. Att så många ledande politiker, forskare, samhällsdebattörer och företrädare för både offentlig sektor och civilsamhället ser ett så stort värde i att mötas hos oss i höst visar hur angeläget det är att gemensamt konkretisera såväl utmaningarna som vägen framåt, säger Henrik Edman, affärschef för Kvalitetsmässan.

När Kvalitetsmässan nu presenterar sitt program är det frågorna kring en fungerande välfärd som håller över tid som tar plats. Klimatomställningen, svårigheten att säkra kompetensförsörjningen inom välfärdsyrken och de ekonomiska utmaningarna präglar seminarierna.

Bland annat invigningstalar finansminister Elisabeth Svantesson (M) om regeringens arbete för att säkra välfärdens finansiering och de ekonomisk-politiska talespersonerna Mikael Damberg (S), Oscar Sjöstedt (SD) och Martin Ådahl (C) debatterar vilka åtgärder som behövs för att få ekonomin att ta fart igen. Dessutom tar Finlands presidentkandidat och f.d. statsminister Alexander Stubb, Sveriges tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt och Henry Curr, ekonomiredaktör på The Economist, pulsen på den globala ekonomin och utvecklingen framåt.

Det förändrade omvärldsläget i fokus

Det osäkra omvärldsläget, säkerhetspolitiken och civilförsvarets återuppbyggnad och krisberedskap innebär nya utmaningar för landets kommuner och regioner vad gäller uppdrag och ansvar.

– Vår tid präglas av många, stora och komplexa utmaningar – en osäker omvärld, en lågkonjunktur och stora behov av en stark välfärd. Det är samtidigt en tid för utveckling, nya lösningar och smartare arbetssätt. Kommuner och regioner kan och ska vara del av lösningen på våra samhällsproblem. Här spelar Kvalitetsmässan en viktig roll. Det är en mötesplats, där vi samtalar, utmanas, inspireras och lär av varandra. Jag är helt övertygad om att årets Kvalitetsmässa kommer bli en viktig katalysator i det arbetet, säger Palle Lundberg, vd för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Flera programpunkter har satts in för att konkret lyfta hur den samhällskritiska verksamheten ska kunna säkerställas även i kris. Den svenska beredskapsförmågan förstärks nu utifrån en relativt låg nivå jämfört med exempelvis Finland. Minna Liimatainen, säkerhets- och beredskapschef på Helsingfors stad talar om arbetet med den civila beredskapen i den finska huvudstaden. I den efterföljande panelen där Lisa-Gun Bernerstedt, nationellt ansvarig för beredskap hos Svenska kyrkan och Ida Texell, kommundirektör Upplands-Bro kommun medverkar diskuteras vad länderna kan lära av varandra.

Ett av de största säkerhetshoten mot Sverige idag är desinformation. Otillbörlig informationspåverkan såsom kampanjen mot den svenska socialtjänsten syftar bland annat till att späda på polariseringen och försvaga förtroendet för samhällsbärande funktioner. Hur propaganda fungerar i en digital samtid och vilken kunskap som krävs för att bemöta spridningen av desinformation diskuteras i en panel med Magnus Hjort, gd Myndigheten för psykologiskt försvar, Åsa Wikforss, professor vid Stockholms universitet och ledamot i Svenska Akademien, Erik Larsson, ordförande i Reportrar utan gränser och John Stauffer, Deputy Executive Director Civil Rights Defenders.

– Att offentlig service och omsorg åtnjuter förtroende bland befolkningen och når dem som behöver, är en av de grundläggande tryggheterna i samhället. Samtidigt utmanas det när den offentliga sektorn utsätts för utländska påverkanskampanjer med syftet att skada Sverige. En viktig del av det psykologiska försvaret är därför att kommuner och regioner höjer sin egen beredskap och förmåga att stå emot och hantera följderna av informationspåverkan, säger Magnus Hjort, generaldirektör på Myndigheten för Psykologiskt försvar.

Att politiker, tjänstemän och andra personer i offentligheten utsätts för hot och hat är i förlängningen ett hot mot det öppna samhället. Carin Götblad, polismästare NOA, Annie Lööf, f.d. partiledare, Antje Jackelén, ärkebiskop emerita och Britta Lejon, ordförande Fackförbundet ST, samtalar om hot mot offentliga personer, vad som krävs av organisationer och myndigheter och vad det innebär för det öppna, demokratiska samhället i slutändan.

På Kvalitetsmässan deltar även civilminister Erik SlottnerAcko Ankarberg Johansson, Margot Wallström, Märta Stenevi, f.d generallöjtnanten i Förenta staternas armé William TroyJessica Span, vd Volvo Cars Sverige med flera.

Ta del av Kvalitetsmässans fullständiga program på webben: 

https://kvalitetsmassan.se/program/

Om Kvalitetsmässan

Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling och arrangeras vartannat år på Svenska Mässan i Göteborg. Kvalitetsmässan 2023 äger rum den 21–23 november.

www.kvalitetsmassan.se

Foto: Pasi Mämmelä