Nyheter

ABB ska strömförsörja Samskips nya vätgasdrivna containerfartyg

ABB ska leverera ett komplett kraftdistributionssystem till två nybyggda containerfartyg för närsjöfart som ägs av det globala logistikföretaget Samskip Group med högkvarter i Rotterdam, Nederländerna. Fartygen blir bland de första i sitt slag i världen att använda vätgas som drivmedel. Ekonomiska detaljer har inte redovisats. Orden bokades under andra kvartalet 2023.

De 135 meter långa fartygen byggs av Cochin Shipyard Ltd, den största skeppsbyggnads- och underhållsanläggningen i Indien, och kommer att levereras under kvartal 3 och 4 2025. Båda fartygen kommer att gå mellan Oslofjorden och Rotterdam, ett avstånd på cirka 700 sjömil.

Förutom integreringen av vätgasdrivna bränsleceller innefattar ABB:s  paket den nya, kompakta versionen av ABB:s kraftdistributionssystem Onboard DC Grid™ som ska säkerställa optimal energianvändning ombord. Fartygen förses också med ABB:s automationssystem till energilagringslösningen i form av den branschledande automationstekniken ABB Ability™ System 800xA, vilket säkerställer en hög verkningsgrad och smidig drift av utrustningen ombord. Med hjälp av ABB Ability™ Remote Diagnostic Systems kommer fartygen att få optimerad säkerhet och prestanda tack vare fjärrsupport dygnet runt.

Bränslecellerna omvandlar den kemiska energin från vätgas till elektricitet genom en elektrokemisk reaktion. I och med användningen av förnybara energikällor för att producera vätegas kan hela energikedjan vara ren. Vätebränslecellstekniken anses vara en av de mest lovande lösningarna för fartygsindustrins koldioxidutfasning med potential att avsevärt minska utsläppen av växthusgaser och öka energieffektiviteten.

Samskips fartyg ska drivas av en 3,2 MW vätgasbränslecell vardera, med dieselgeneratorer som backuplösning. Logistikkoncernen, som har som mål att uppnå netto-noll till 2040, menar att varje fartyg kommer att kunna minska koldioxidutsläppen med cirka 25 000 ton per år när de drivs med bränsleceller och genom att använda grön energi vid anlöpningshamnen. Samtidigt som fartygen sätter nya standarder för en miljövänlig sjöfart förväntas de prestera på samma nivå som Samskips konventionella fartyg.

Projektet är i linje med International Maritime Organizations, IMO, reviderade strategi för minskning av växthusgaser som uppmanar till att netto-noll-utsläpp av växthusgaser uppnås från internationell sjöfart per 2050, med ett åtagande att öka användningen av koldioxidsnåla bränslen per 2030.

– ABB är glada över samarbetet med Samskip och Cochin Shipyard Limited i detta projekt som har som mål att undvika utsläpp och minska driftkostnaderna”, säger Juha Koskela, chef för divisionen ABB Marine & Ports. ”ABB ligger i framkanten vad gäller fartygsindustrins mest ambitiösa planer att fasa ut koldioxidutsläppen och sätta nya standarder för grön sjöfart.

”Samskips ambitionsnivå för utsläppsnivån kräver partners som ABB som har liknande mål vad gäller innovation och en vilja att investera i framtiden, säger Erik Hofmeester, chef för Fleet Management på Samskip Group. Dessa fartyg blir en milstolpe för sjöfartsindustrin och levererar vätgasbränsleceller som ren och förnybar teknik.

– Cochin Shipyard är stolta över att samarbeta med ABB för att stärka vår ställning som en föregångare inom hållbar teknik och stötta Indiens vision att bli ett globalt nav för att bygga miljövänliga fartyg, säger Madhu S Nair, ordförande och vd för Cochin Shipyard Limited.

Projektet samfinansieras av norska statliga företaget ENOVA. ENOVA bedriver verksamheten i norska Klima- og miljødepartementets regi och främjar en omställning till miljövänligare energiförbrukning och -produktion, liksom utveckling av energi och klimatteknik.