Nyheter

Postnord: ”Var är ledarskapet för att elektrifiera transporterna?”

”Sverige har visat att det går att kombinera kraftiga utsläppsminskningar med ekonomiskt välstånd. Genomsnittssvensken släpper i dag ut långt mindre än hälften av den koldioxid som vi gjorde 1970, när våra bostäder med otäta fönster och tak värmdes upp med olja.”

Det skriver Annemarie Gardshol, vd och koncernchef, Postnord i en debattartikel i Aftonbladet:

”När stora delar av Europa gjorde sig beroende av rysk gas valde vi lyckligtvis en annan väg. Genom satsningar på vatten-, kärn-, sol- och vindkraft är Sverige ett av de länder som nått absolut längst i omställningen från fossila energislag.”

”Den här utvecklingen har kunnat ske tack vare ordentliga satsningar och tydliga besked från politiken, näringslivet och resten av samhället.”

”Tyvärr finns det en enfant terrible i sammanhanget, nämligen lastbilstransporter som i stort sett inte har rört sig ur fläcken sedan 1990. Visserligen har den totala transportvolymen i Sverige ökat kraftigt sedan dess, men att utsläppen är på samma nivå som 1990 är ett misslyckande.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/pQj4xE/postnord-snabba-pa-elektrifieringen-av-transporterna