Nyheter

Säsongen för viltolyckor börjar nu – det här ska du tänka på som yrkesförare 

Under oktober och november ökar antalet skadeanmälningar kopplat till viltolyckor med ungefär 60 procent jämfört med en genomsnittlig månad, enligt data från Trygg-Hansa. Nu är hösten här. Tiden på året då du bör vara extra uppmärksam bakom ratten – uppmanar Nenad Ringdahl, yrkestrafiksexpert.

Varje år sker omkring 65.000 viltolyckor i Sverige, det visar statistik från Nationella Viltolycksrådet. Det är i genomsnitt en viltolycka var åttonde minut. Genom att skaffa sig kunskap om hur man förebygger olyckan, men även vad som gäller när olyckan väl inträffar – kan man minimera skadorna för djur, natur, fordon och förare. Trygg-Hansas yrkestrafiksexpert Nenad Ringdahl delar med sig av allt man behöver veta som yrkesförare.

– När det kommer till lastbilar, speciellt tunga lastbilar, är risken för personskador vid viltolyckor inte lika hög som för personbilar. Men att känna till djurens beteende i närheten av vägar är viktigt för att förebygga olyckor. Risken för olyckor är störst på våren och hösten när djuren är som mest aktiva, särskilt i gryning och skymning. Högriskområden att hålla extra koll på är skogsområden med vattendrag på ena sidan av vägen, samt kalhyggen och områden där vilstängsel börjar och slutar, säger Nenad Ringdahl, yrkestrafiksexpert på Trygg-Hansa. 

Vid en olycka med: älg, björn, varg, järv, lo, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn, är du enligt lagen skyldig att rapportera olyckan till polisen. Du är även skyldig att rapportera olycka med ren. För andra djur finns det ingen formell anmälningsplikt men det kan ändå vara bra att rapportera olyckan om djuret har skadats och måste avlivas och/eller ligger i vägbanan och utgör en fara för andra trafikanter. 

Hur du ska agera som förare när du möter vilt på vägen beror bland annat på djurets storlek och om det har horn eller krona som kan orsaka allvarliga skador på dig och dina passagerare. Om du ser en älg på vägen och inte hinner väja på ett säkert sätt, ska du försöka styra mot älgens bakdel. Skulle du krocka med ett vildsvin, en björn eller varg ska du vara extra försiktig när du rör dig utanför fordonet, eftersom de kan bli mycket aggressiva om de är skadade.

Andra faktorer ökar olycksrisken under hösten. 

– Under hösten blir det mörkare och blötare, vilket även det ökar olycksrisken. Därför är det extra viktigt att tänka på hastigheten och hålla ordentlig uppsikt på vägen. En anpassad hastighet kan bli helt avgörande om du skulle möta ett djur på vägen, fortsätter Nenad. 

Yrkestrafiksexperten Nenad Ringdahl delar med sig av sina bästa tips 

Så undviker du viltolyckor:

Var särskilt uppmärksam från skymning till gryning då djuren ofta rör på sig.  

Var extra uppmärksam vid åkrar, sjöar, områden där de flesta träd har fällts och där viltstängslet upphör eller börjar. Anpassa farten, det ger dig mer tid att hinna agera om ett djur dyker upp på vägen. 

Sänk hastigheten och var uppmärksam vid viltvarningsskyltar. Det är områden där vi vet att det finns mycket vilt och risken för olycka är större i dessa områden. 

Kör försiktigt om du ser svarta sopsäckar på plogpinnar efter vägen. Det betyder att det finns renar i närheten. 

Ha uppsikt över området du kör i och inte bara på vägen. 

Tänk på att en del djur är flockdjur och att det kan komma fler än ett djur som vill korsa vägen. 

Det här ska du göra vid en viltolycka:

Ta hand om skadade personer. 

Ring polisen på 112, gärna via appen och anmäl olyckan. Om du ringer 112 via appen skickas din exakta position direkt till SOS Alarm och det blir enkelt att hitta till olycksplatsen. Du måste göra anmälan även om djuret inte verkar ha skadats. 

Sätt ut varningstriangeln 200-300 meter från olycksplatsen (minst 100 meter). 

Använd gärna viltolycksremsan eller markeringsremsa och märk ut platsen för olyckan så att jägare kan hitta skadeplatsen. Har du inte en viltolycksremsa/markeringsremsa i bilen kan du i stället använda en plastpåse eller något annat lämpligt som tydligt sticker ut från resten av omgivningen. 

Om det är möjligt och kan göras utan att riskera din och andras säkerhet så kan du flytta djuret från vägen om det har avlidit. 

Försök inte att själv avliva ett skadat djur om du inte har den kunskapen. Vänta tills jägare eller polis kommer till platsen.  

Gör en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag så snart som möjligt om ditt fordon har skadats.

Här får du tag på viltolycksremsor:

För företag, åkerier, kommuner, landsting m.fl. som behöver viltolycksremsor skickas ett mail till [email protected] för mera information. 

Enstaka viltolycksremsor finns att hämta på polisstationer, bilprovningsstationer och på Trafikverkets regionkontor och förarprovskontor. Remsan är gratis. 

Foto: Johnny_px