Nyheter

70 politiker i möte om Arlandas utveckling

70 politiker i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete samlas på Arlanda den 28 september för att diskutera Stockholm-Mälarregionens internationella tillgänglighet och välja riktning för framtidens transporter. Arbetet samlar ledande politiker från kommuner och regioner från de olika riksdagspartierna i Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland. På mötet deltar statssekreterare Johan Davidson (KD), Arlandautredaren Peter Norman och Swedavias VD Jonas Abrahamsson.

Hög internationell tillgänglighet är en förutsättning för Stockholm-Mälarregionens utveckling. Den 28 september samlas de 70 politikerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits för fortsatta vägvalsdiskussioner om transportsystemets utveckling. Denna gång med särskilt fokus på regionens internationella tillgänglighet och konkurrenskraft.

Tidigare ställningstaganden om utvecklingen av ArlandaEU:s järnvägsinfrastrukturkapacitet och det europeiska transportsystemet (TEN-T) kan läsas på Mälardalsrådets hemsida.

På mötet deltar bland andra Johan Davidson (KD), statssekreterare Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, för ett samtal om regeringens transportpolitik, Peter Norman, Arlandautredare och Jonas Abrahamsson, VD Swedavia.

Sju län samarbetar om framtidens infrastruktur

Mälardalsrådets infrastruktursamarbete är politiskt styrt och samlar politiker och tjänstepersoner från de sju länen i Stockholm-Mälarregionen (Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland), som tillsammans för fram till staten vilka infrastruktursatsningar som regionen prioriterar och som leder till störst nytta.

Målet är att utveckla och vårda den länsöverskridande och politiskt genomarbetade utvecklingsstrategin (Systemanalysen) för Stockholm-Mälarregionens transportsystem. Arbetet leds av Kristoffer Tamsons (M), Region Stockholm och ordförande, Monica Johansson (S), Region Sörmland och vice ordförande samt Jens Sjöström (S), Region Stockholm och vice ordförande.

Tre temagrupper

Politiken arbetar i tre temagrupper för att uppdatera systemanalysen.

Storregional kollektivtrafik. Anton Fendert (MP), Region Stockholm, ordförande och Jenny Landernäs (M), Region Västmanland, vice ordförande
Godstransporter. Jan Owe-Larsson (M), Region Östergötland, ordförande och Christoffer Öqvist (M), Region Sörmland, vice ordförande
Internationell tillgänglighet och konkurrenskraft. Andreas Svahn (S), Region Örebro län, ordförande och Cecilia Linder (M), Region Uppsala län, vice ordförande

Mälardalsrådet

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella jämförelser.

Läs mer på:

www.malardalsradet.se

Foto: Aksel Örn Ekblom, Mälardalsrådet