Nyheter

Utsläppsfria byggarbetsplatser är möjligt

Vad krävs för att skapa utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser? Den frågan ställdes vid ett seminarium på eComExpo i dag. Att det ställs krav på utsläppsfria lastbilar och maskiner i upphandlingar är ett sätt, klimatpremier för inköp av elfordon ett annat.

Det behövs även pilotprojekt som för utvecklingen framåt.

– Efterfrågan på eldrivna maskiner är starkast där myndigheterna ställer väldigt tydliga krav. Ett exempel är Oslo där staden har sagt att 2025 så ska alla arbetsmaskiner vara fossilfria. Det är klart att det driver efterfrågan på utsläppsfria maskiner, sa Tora Leifland, Head of Responsible Business på Volvo Construction Equipment (Volvo CE).

Hon konstaterade att ny teknik är dyrare. En elmaskin är två till tre gånger dyrare än en dieselmaskin.

– Men på projektnivå får du en ökad kostnad med två till fem procent om du byter ut dieselmaskiner mot elmaskiner. I extremfall blir det tio procent dyrare om du bygger en väg mitt ute i skogen.

För att komma i gång med omställningen behöver Trafikverket och kommuner ställa tydliga krav.

– Vi måste höja medvetenheten om elmaskiner och vi behöver gå från pilotstadiet till att köra i gång nu. Vi och andra tillverkare har redan maskiner på marknaden så vi ser gärna lite tydligare krav från det offentliga, sa Tora Leifland.

Utsläppsfri byggarbetsplats

Sara Gorton är klimat och innovationschef Skanska. Hon berättade att Skanska har som mål att vara klimatneutrala i hela värdekedjan 2045 och halvera utsläppen till 2030. Ett exempel på hur man ska nå dit är Slakthusområdet i Stockholm. Det är en byggarbetsplats som är helt utsläppsfri:

– Stockholms stad är intresserad av att testa nya lösningar som inte testats förut. Vi provar eldrivna grävmaskiner, lastbilar, borriggar, krossutrustning med mera. Vi testar även laddinfrastrukturen med laddcontainrar och snabbladdare för att se förutsättningarna för att vi ska kunna driva arbetet elektrifierat.

I Slakthusområdet finns bra tillgång till el. Med projektet byggs även kunskaper för att kunna göra mer utmanande projekt i framtiden där tillgången på el inte är lika bra. – Det har fungerat bättre än vi trodde från början. Man behöver inte ladda så länge, personalen ska ändå ha raster. Hittar man bara rätt flöden så är det ingen större problematik, sa Sara Gorton.

Långsiktighet krävs

Hon påpekade att omställningen kräver investeringar.

– För det behöver vi långsiktighet och tydlighet, vi behöver beställare som vill och vi behöver ha politik som ger oss rätt förutsättningar för att kunna ställa om i den takten som vi behöver.

Kenneth Nilsson är försäljningschef Svensk Fordonsladdning. Han menade att det är viktigt för företag som tillhandahåller laddlösningar att vara lyhörda och innovativa.

– Vi måste lyssna på till exempel Skanska vad de behöver för att möjliggöra eldrift på anläggningarna. Vi får mycket förfrågningar på mobila lösningar som containerladdning. Vi har tagit fram mobila fundament där vi kan placera tyngre DC-laddare för att lätt kunna ansluta till byggström och flytta runt dem smidigt på ett byggområde. Där det inte finns nätanslutning kan det lösas med smarta energilagringssystem som kan kopplas till laddare.

Krav i upphandlingar

Helena Gellerman är riksdagsledamot för Liberalerna och sitter i Trafikutskottet:

– Vi tycker att upphandlingar ska användas för att få i gång efterfrågan elfordon och el i projekt. Det är bra om statliga myndigheter kan lägga in krav på buller, utsläppsfritt med mera. I början måste staten vara med och skapa en efterfrågan. När marknaden väl är i gång då behövs inte staten.

Ett annat sätt att underlätta omställningen är de klimatpremier som den som vill köpa en eldriven arbetsmaskin kan söka. Regeringen har budgeterat 4,5 miljarder kronor till detta. Man kan få 20 procent på inköpspriset i klimatpremie, men det får högst vara 40 procent av mellanskillnaden mot att köpa en fossil maskin.

– Det är dyrare med eldrivna maskiner, men vi är i början av en omställning. Priset på eldrivna personbilar har gått ner och även priset på ellastbilar och elmaskiner kommer att gå ner.

På bilden: Riksdagsledamot Helena Gellerman (L), Sara Gorton, Skanska, Tora Leifland, Volvo CE och Kenneth Nilsson, Svensk Fordonsladdning diskuterade utsläppsfria byggarbetsplatser på eComExpo.