Nyheter

Rekommenderad omledningsväg efter skredet på E6 vid Stenungsund

Trafikverket vädjar till alla trafikanter att välja E45, väg 44 samt väg 678 efter skredet utanför Stenungsund. Detta är den rekommenderade omledningsvägen.

– Vi vädjar till alla trafikanter, framför allt godstransportörer, att avlasta det mindre vägnätet. Det är viktigt både för trafiksäkerheten och framkomligheten, säger Jörgen Einarsson, regionchef Trafikverket region Väst.

Trafikverket informerade initialt efter skredet om att väg 650 (gamla E6) var en omledningsväg. Men eftersom E6 tar lång tid att återställa rekommenderar nu Trafikverket att trafikanter kör via E45, väg 44 och väg 678 för att få en långsiktigt hållbar och säker lösning. Trafikverket har förståelse för att närboende och lokala godstransporter behöver använda även det mindre vägnätet, men i möjligaste mån bör den rekommenderade omledningsvägen väljas.

Det var natten till den 23 september som jordskredet på E6 utanför Stenungsund inträffade. Stora delar av vägen rasade och vägen är avstängd mellan Spekerödsmotet och Lyckornamotet i båda riktningar förutom Stenungsundsmotet södergående som är öppen. Att återställa vägen har högsta prioritet, men det kommer att ta lång tid. Arbetet kommer att kräva noggranna analyser och informationsinhämtning. Det finns ännu ingen prognos för när vägen kan öppnas igen.