Nyheter

Bodens kommun möjliggör järnväg till Boden Industrial Park

På måndagens möte i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Boden togs viktigt beslut gällande utvecklingen av järnvägsinfrastrukturen till Boden Industrial Park (BIP).

Beslutet innebär att företaget Polar Structure tilldelas koncessionen och därmed uppdraget att bygga järnvägsspår till Boden Industrial Park. Företaget har sedan tidigare erfarenhet av större infrastrukturprojekt och utveckling av industriområden. Polar Structure kommer i sin tur att samverka med en huvudentreprenör för att realisera projektet.

Nästa steg i processen blir bildandet av att ett gemensamt bolag, Boden Järnväg AB, där Bodens kommun kommer att äga 9% och Polar Structure resterande 91% av aktiekapitalet. En konstruktion som erbjuder Bodens kommun inflytande och även kan säkerställa bolagets fortsatta ägande.

Parallellt med järnvägsbygget kommer även uppförandet av vägar och broar för att tillgodose en säker och planskild lösning för gång- och cykeltrafik.

– Dagens beslut är en enorm milstolpe för hela Bodens utveckling. Nu har vi en lösning klar för bygge och drift av järnvägen till Boden Industrial Park. Och bäst av allt är att det är en fantastisk uppgörelse som kommer att kosta noll kronor av bodensarnas skattemedel. Det här är en riktigt, riktigt bra dag och jag vill särskilt lyfta fram våra tjänstepersoner som har gjort den här lösningen kring järnvägen möjligt tillsammans med Polar Structure, säger Claes Nordmark, kommunalråd Boden.

– Den nyindustrialisering vi ser uppe i norr, inte minst i Boden är imponerande och viktig för Sverige. För att möjliggöra fortsatt utveckling och säkra ekonomisk tillväxt, inte bara i Boden utan på många andra platser i Sverige, krävs uppgradering av kritisk infrastruktur, såsom järnväg. Vi är därför mycket glada att kunna vara med och bidra till utvecklingen av Boden genom en utbyggnad av järnvägen till Boden Industrial Park, säger Tobias Emanuelsson, Vd Polar Structure.

– Beslutet utgör en hörnsten i vår pågående samhällsomställning. Det känns oerhört tillfredställande att vi som en mindre kommun lyckas möjliggöra en så pass komplex och omfattande infrastruktursatsning. Detta sker genom ett intensivt, målmedvetet och marknadsorienterat arbete av drivna medarbetare där vi nu ser fram emot en fortsatt spännande tillväxtresa tillsammans med Polar Structure, säger Mats Berg, näringslivschef.