Nyheter

Hammerglass lanserar kostnadseffektiv bullerabsorbent

Utifrån Trafikverkets önskemål om Hållbarhet och Kostnadseffektivitet erbjuder Hammerglass nu en lösning med låga monteringskostnader som effektivt minskar bullernivån längs järnväg. Planerna kring att absorbenten ska produceras lokalt i Skåne är långt framskridna.

Hammerglass AB har mångårig erfarenhet av komplexa infrastrukturprojekt och levererar bland annat hela system till resecentrum där glasade gångbroar över spår, hisstorn samt bullerskyddslösningar längs väg och järnväg ingår.

– Vår absorbent har fått namnet Hammerglass A500 och den klarar de högt ställda kraven kring absorptionsprestanda och vibrationer vid höghastighetståg. På grund av sin konstruktion är den väldigt enkel att montera och installationskostnaderna blir därmed betydligt lägre jämfört med dagens nivå. Sammantaget blir det en produkt som möter den efterfrågade effektiviteten över tid, konstaterar Ulf Bergström på Hammerglass Infrastruktur.

Just nu tillverkas systemet inom EU men förberedelser är på gång för produktion i Hammerglass egna lokaler i skånska Förslöv, Båstad. Lackningen av den zinkmagnesiumbehandlade stålplåten kommer att utföras hos grannföretaget Lindab, vilket leder till att marknadens svenska aktörer kan beställa en absorbent som är lokalt producerad och inte tvingats fraktas över stora delar av Europa.

– Det ger ju ett bra utgångsläge vad gäller miljö och klimatavtryck. I den nya absorbentserien finns även T500 – en transparent motsvarighet till A500, men i 15 mm Hammerglass i stället för stenull. Vi ser fram emot att förevisa det här systemet och vi börjar med att ställa ut på Nordic Rail nästa vecka. Där kommer vi bland annat också att visa på fördelarna med transparenta, moderna elskyddstak.