Nyheter

Första fasen klar – nu går tunnlarna hela vägen från Häggvik till Kungens Kurva

Sammanhängande tunnlar från Häggvik till Kungens kurva är en viktig milstolpe för Trafikverket och E4 Förbifart Stockholm. År 2030 innebär det kortare restider och en snabb passage förbi Stockholm.

E4 Förbifart Stockholm är en ny sträckning av E4:an, väster om Stockholm, som går från Häggvik i norr till Kungens Kurva i söder. För att skona viktiga miljö- och kulturvärden går 18 av vägens 21 km i tunnel. En resväg på en kvart för alla som vill passera Stockholm på väg till jobbet, sommarstugan eller har lastbilen full med varor.

Nu fortsätter arbetet under jord.

De kommande sju åren färdigställs tunneln, installeras teknik och genomförs många utförliga tester. Ett omfattande arbete då E4 Förbifart Stockholm kommer fördubbla mängden teknisk utrustning i Stockholms väganläggning. De högteknologiska säkerhetssystemen som installeras motsvarar de som idag finns i Norra och Södra länken, Essingeleden, Norrortsleden och Muskötunnel tillsammans.

– Nu är vi igenom berget och tunnlarna är öppna från Häggvik till Kungens kurva. Nu börjar ett omfattande och tidskrävande arbete att se till så att denna högteknologiska anläggning uppfyller alla tänkbara krav på europavägar och vägtunnlar, innan vi kan välkomna trafikanterna 2030, säger Camilla Magnusson, projektchef på E4 Förbifart Stockholm.

En viktig del i Sveriges infrastruktur

E4 Förbifart Stockholm kommer avlasta trafiken i Stockholm, minska sårbarheten för trafikstörningar vid till exempel olyckor och underlätta transporter från andra delar av landet att smidigt passera runt stan. Nya knutpunkter och linjer kommer komplettera befintlig kollektivtrafik och underlättar resandet för stockholmarna med kortare pendlingen till jobbet.

Korta fakta om E4 Förbifart Stockholm:

Med sina två tunnlar, en södergående och en norrgående, kommer E4 Förbifart Stockholm bli en av världens längsta trefiliga motorvägstunnlar.

Längd ny väg: drygt 21 km

Varav i tunnel: drygt 18 km

Antal körfält: tre i vardera riktningen

Antal nya trafikplatser: 6 st (Häggvik, Akalla, Hjulsta, Vinsta, Lovö, Kungens Kurva)

Hastighet: 80–100 km/tim

Restid: cirka 15 min.

Första tunnelsprängning: Januari 2016

Öppnar för trafik: 2030

Budget: 41,7 miljarder kronor (2021 års prisnivå)

E4 Förbifart Stockholm i siffror

Cirka 950 körfältsignaler och 580 variabla meddelandeskyltar ska monteras

Cirka 1400 kameror ska sättas upp

Cirka 21 000 belysningsarmaturer installeras

Cirka 40 mil fiberkabel ska dras

Läs mer om projektet på Trafikverkets hemsida: 

https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-stockholms-lan/e4-forbifart-stockholm/